بیسارانی

تخلص:
بێسارانی
تولد:
1643 - بیساران
وفات:
1702 - بیساران
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
11821

آثار:

دیوانی بێسارانی

دفتر شعر (1702)
14105