شیخ محمود

شیخ محمود

تخلص:
مەحموود، نووربەخشی
تولد:
1886 - سلیمانیه
وفات:
1956 - بغداد
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3196

آثار: