دلشاد مریوانی

دلشاد مریوانی

تولد:
1947 - سلیمانیه
وفات:
1989 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
8090

آثار: