حاجی قادر کویی

تخلص:
حاجی
تولد:
1816 - گورقرج کویسنجق
وفات:
1897 - استانبول
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
8580

آثار: