عبدالجبار آقای دوغرمه‌چی

عبدالجبار آقای دوغرمه‌چی

تخلص:
کانی
تولد:
1897 - اربیل
وفات:
1957 - اربیل
تعداد مشاهده:
2765

آثار: