خادم

تولد:
1895 - کویسنجق
وفات:
1953 - کویسنجق
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3469

آثار:

دیوانی خادیم (بەرگی ١)

دفتر شعر (1980)
3668

دیوانی خادیم (بەرگی ٢)

دفتر شعر (1980)
1893