سید کامل امامی

تخلص:
ئاوات
تولد:
1903 - سقز
وفات:
1989 - سقز
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
7834

آثار:

شاری دڵ

دفتر شعر (1989)
7084