ملا مارف کوکه‌یی

ملا مارف کوکه‌یی

تولد:
1875 - مهاباد
وفات:
1945 - مهاباد
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2298

آثار: