صیف القضات

صیف القضات

تخلص:
حەسەن
تولد:
1876 - مهاباد
وفات:
1945 - مهاباد
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2963

آثار: