شاهو

شاهو

تخلص:
شاهۆ، شایق
تولد:
1882 - بیاره
وفات:
1971 - بیاره
تعداد مشاهده:
4161

آثار: