شاهو

شاهو

تخلص:
شاهۆ، شایق
تولد:
1882 - بیاره
وفات:
1971 - بیاره
تعداد مشاهده:
7292

آثار:

دیوانی شاهۆ

دفتر شعر (1976)
5764