ملای جباری

تخلص:
مەلا
تولد:
1806 - بانگول کرکوک
وفات:
1876 - منطقه جباری کرکوک
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3332

آثار: