جلال ملکشا

جلال ملکشا

تولد:
1952 - سنندج
وفات:
2020 - سنندج
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
1773

آثار: