شکری فضلی

تخلص:
هەممی
تولد:
1882 - بغداد
وفات:
1926 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2970

آثار: