پیرمرد

پیرمرد

تولد:
1867 - سلیمانیه
وفات:
1950 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
11329

آثار: