جلال مدحت خوشنام

جلال مدحت خوشنام

تولد:
1934 - هیران، شقلاوه
وفات:
1998 - هیران، شقلاوه
تعداد مشاهده:
5957

آثار:

کاروانی یار

دفتر شعر (1975)
1687