میرزا غفور

تخلص:
میرزا غەفوور، خاڵە میرزا
تولد:
1870 - سلیمانیه
وفات:
1938 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
3581

آثار:

دیوانی میرزا غەفوور

دفتر شعر (1991)
2327