میرزا غفور

تخلص:
میرزا غەفوور، خاڵە میرزا
تولد:
1870 - سلیمانیه
وفات:
1938 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
1140

آثار: