ملا آواره

ملا آواره

تولد:
1933 - سردشت
وفات:
1968 - سردشت
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
5675

آثار: