مخلص

تخلص:
موخلیس، وافی
تولد:
1910 - اربیل
وفات:
1985 - اربیل
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2484

آثار: