احمد هردی

احمد هردی

تخلص:
هەردی
تولد:
1922 - سلیمانیه
وفات:
2006 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
12660

آثار: