شیخ محمد حلمی

شیخ محمد حلمی

تخلص:
حیلمی
تولد:
1909 - حلبچه
وفات:
1985 - حلبچه
تعداد مشاهده:
2718

آثار: