نویسندگان و شاعران

شرف خان بدلیسی
(1543، بتلیس - 1603، بتلیس)
ملای جزیری
(1570، جزیره - 1640، جزیره)
فقی طیران
(1590، باغچه‌سرای - 1660، بتلیس)
بیسارانی
(1643، بیساران - 1702، بیساران)
احمد خانی
(1650، دغوبایزید - 1707، دغوبایزید)
ابن الحاج
(1700، سلیمانیه - 1770، سلیمانیه)
خانای قبادی
(1704، جوانرود - 1778، جوانرود)
ترک امیر
(1750، ترک امیر، دلفان - 1820، ترک امیر، دلفان)
شیخ معروف نودهی
(1753، سلیمانیه - 1837، سلیمانیه)
احمد کور
(1771، اشنویه - 1856، بوکان)
مولانا خالد
(1779، قره داغ - 1828، دمشق)
صیدی
(1785، اورامان - 1849، اورامان)
احمد بیگ کوماسی
(1795، کوماسی - 1877، کوماسی)
ملا محمود بایزیدی
(1799، دغوبایزید - 1867، ارزروم)
سالم
(1800، سلیمانیه - 1866، سلیمانیه)
نالی
(1800، خاک و خل - 1877، استانبول)
مستوره
(1804، سنندج - 1848، سلیمانیه)
ملای جباری
(1806، بانگول کرکوک - 1876، منطقه جباری کرکوک)
مولوی
(1806، سرشاته حلبچه - 1882، سرشاته حلبچه)
سید یعقوب ماهیدشت
(1808، قمشه - 1881، ماهیدشت)
کردی
(1809، سلیمانیه - 1850، سلیمانیه)
حاجی قادر کویی
(1816، گورقرج کویسنجق - 1897، استانبول)
ولی دیوانه
(1826، حلبچه - 1881، سلیمانیه)
فقی قادر هموند
(1830، سلیمانیه - 1890، سلیمانیه)
شیخ رضا طالبانی
(1831، چمچمال - 1910، بغداد)
جفایی
(1835، کانی کبود حلبچه - 1890، کانی کبود حلبچه)
محوی
(1836، سلیمانیه - 1906، سلیمانیه)
وفایی
(1844، مهاباد - 1902، دشت شام)
سمیع
(1848، سلیمانیه - 1889، سلیمانیه)
میرزا عبدالقادر پاوه‌ای
(1850، پاوه - 1910، پاوه)
حریق
(1856، سورداش سلیمانیه - 1909، مهاباد)
جهان‌آرا
(1859، پاوه - 1911، جوانرود)
ملا حسنی دزلی
(1859، ویسیا هورامان - 1946، دزلی)
عبدالله بیگ مصباح دیوان
(1859، بوکان - 1916، بوکان)
مصطفی شوقی
(1865، مهاباد - 1932، استانبول)
پیرمرد
(1867، سلیمانیه - 1950، سلیمانیه)
اسکار مان
(1867، برلین - 1917، برلین)
میرزا غفور
(1870، سلیمانیه - 1938، سلیمانیه)
صافی هیرانی
(1873، هیران، شقلاوه - 1942، هیران، شقلاوه)
ادیب
(1874، شاوله نقده - 1932، سرگیز اشنویه)
ناری
(1874، بادلان پنجوین - 1943، بیلو)
جوهری
(1875، جوهر بوکان - 1958، کویرگویز سقز)
زیور
(1875، سلیمانیه - 1948، سلیمانیه)
ملا مارف کوکه‌یی
(1875، مهاباد - 1945، مهاباد)
ملای گوره
(1876، کویسنجق - 1943، کویسنجق)
حمدی
(1876، سلیمانیه - 1936، سلیمانیه)
صیف القضات
(1876، مهاباد - 1945، مهاباد)
طاهر بیگ جاف
(1878، حلبچه - 1918، حلبچه)
بیخود
(1879، سلیمانیه - 1955، سلیمانیه)
عبدالرحمان بیگ بابان
(1880، سلیمانیه - 1967، سلیمانیه)
محمدامین زکی بیگ
(1880، سلیمانیه - 1948، سلیمانیه)
آقا عنایت
(1881، جوانرود - 1957، جوانرود)
صابری
(1881، شوریجه کرکوک - 1944، شوریجه کرکوک)
مفتی پنجوینی
(1881، پنجوین - 1952، پنجوین)
حلمی کاکه‌ای
(1882، کرکوک - 1966، علی سرا کرکوک)
شاهو
(1882، بیاره - 1971، بیاره)
شکری فضلی
(1882، بغداد - 1926، سلیمانیه)
ملا حسین فانی
(1883، اربیل - 1983، اربیل)
کریم بیگ جاف
(1885، کردبان گرمیان - 1949، کفری)
ملا مصطفی عاصی
(1885، کویسنجق - 1975، کویسنجق)
ناطق
(1886، حلبچه - 1967، حلبچه)
شیخ محمود
(1886، سلیمانیه - 1956، بغداد)
کمالی
(1886، سلیمانیه - 1974، سلیمانیه)
جمیل صائب
(1887، سلیمانیه - 1951، بغداد)
امین اشنویی
(1889، اشنویه - 1954، اشنویه)
توفیق وهبی
(1891، سلیمانیه - 1984، لندن)
ملا محمد چروستانی
(1895، سلیمانیه - 1963، سلیمانیه)
اسیری
(1895، کرکوک - 1962، کرکوک)
خادم
(1895، کویسنجق - 1953، کویسنجق)
شیخ نوری شیخ صالح
(1896، سلیمانیه - 1958، سلیمانیه)
احمد مختار جاف
(1896، حلبچه - 1935، حلبچه)
عارف عرفی
(1896، سلیمانیه - 1961، سلیمانیه)
عبدالجبار آقای دوغرمه‌چی
(1897، اربیل - 1957، اربیل)
قانع
(1898، دولاش مریوان - 1965، شلیر پنجوین)
ملا عبدالکریم مدرس
(1901، سلیمانیه - 2005، بغداد)
وصالی
(1902، تکیه قره داغ - 1973، سلیمانیه)
حقیقی
(1902، بوکان - 1996، بوکان)
سید کامل امامی
(1903، سقز - 1989، سقز)
جگرخون
(1903، ماردین - 1984، استکهلم)
گوران
(1904، حلبچه - 1962، سلیمانیه)
عثمان صبری
(1905، کاختا - 1993، دمشق)
لطفی
(1905، قره حسن کرکوک - 1989، کرکوک)
فایق بیکس
(1905، سلیمانیه - 1948، سلیمانیه)
شاکلی
(1905، کفری - 1980، کفری)
زاری
(1905، سقز - 1982، سقز)
علاالدین سجادی
(1907، سنندج - 1984، بغداد)
فایق زیور
(1908، سلیمانیه - 1952، سلیمانیه)
حجی جندی
(1908، قارص - 1990، ایروان)
سمند سیابندوو
(1909، قارص - 1989، ایروان)
شیخ محمد حلمی
(1909، حلبچه - 1985، حلبچه)
علی عارف آقا
(1910، سلیمانیه - 1996، سلیمانیه)
سامی عودال
(1910، کویسنجق - 1985، کویسنجق)
مخلص
(1910، اربیل - 1985، اربیل)
اخول
(1911، سلیمانیه - 1988، سلیمانیه)
مینه جاف
(1911، قلعه شیروانه - 1965، بغداد)
نافع مظهر
(1913، سقز - 1998، سقز)
عونی
(1914، کویسنجق - 1992، کویسنجق)
حسن قزلجی
(1914، بوکان - 1985، تهران)
ابراهیم احمد
(1914، سلیمانیه - 2000، لندن)
سید طاهر هاشمی
(1915، روانسر - 1991، کرمانشاه)
مظلوم
(1916، برزنجه - 1955، سلیمانیه)
شامی کرمانشاهی
(1917، کرمانشاه - 1984، کرمانشاه)
دلدار
(1918، کویسنجق - 1948، اربیل)
ملا احمد قاضی پنجوینی
(1920، پنجوین - 1983، سلیمانیه)
محمد مکری
(1921، کرمانشاه - 2007، پاریس)
هیمن
(1921، مهاباد - 1986، ارومیه)
هژار
(1921، مهاباد - 1991، کرج)
احمد هردی
(1922، سلیمانیه - 2006، سلیمانیه)
ملا کریم سارده کوسانی
(1926، بوکان - 2001، بوکان)
محمدصالح دیلان
(1927، سلیمانیه - 1990، سلیمانیه)
ملا غفور دباغی
(1927، سقز - 1990، مهاباد)
هیدی
(1927، بوکان - 2016، اربیل)
ملا کریم فیدایی
(1928، سردشت - 1993، مهاباد)
کاکه‌ی فلاح
(1928، چوارتا شارباژیر - 1990، سلیمانیه)
کامران مکری
(1929، سلیمانیه - 1986، اربیل)
عاجز
(1929، اربیل - 1967، اربیل)
ملا عبدالرحمانی فاتحی
(1930، مهاباد - 2002، پیرانشهر)
علی شارزوری
(1930، سلیمانیه - 1982، سلیمانیه)
جمال نبز
(1933، سلیمانیه - 2018، سلیمانیه)
ملا آواره
(1933، سردشت - 1968، سردشت)
جلال مدحت خوشنام
(1934، هیران، شقلاوه - 1998، هیران، شقلاوه)
عزالدین مصطفی رسول
(1934، سلیمانیه - 2019، سلیمانیه)
عثمان عوزیری
(1936، سلیمانیه - 1966، سلیمانیه)
سواره ایلخانیزاده
(1937، ترجان - 1976، تهران)
محمدصدیق محمودی
(1937، باشبلاغ - 1990، بوکان)
علی حسنیانی
(1939، مهاباد - 1992، کپنهاگ)
شیرکو بیکس
(1940، سلیمانیه - 2013، استکهلم)
دلشاد مریوانی
(1947، سلیمانیه - 1989، سلیمانیه)
جمیل رنجبر
(1949، اربیل - 1980، قلعه دزه)
احلام منصور
(1951، خانقین - 2013، سلیمانیه)
جلال ملکشا
(1952، سنندج - 2020، سنندج)
محمد اوزون
(1953، سیورک - 2007، دیاربکر)
حسین مولود احمد
(1953، سلیمانیه - 1979، سلیمانیه)
محمد عمر عثمان
(1957، سلیمانیه - 2019، سلیمانیه)
ژیلا حسینی
(1964، سقز - 1996، سقز)
معروف آغایی
(1966، وزنه نقده - 1998، مهاباد)
ناصر آقابرا
(1968، مهاباد - 2020، مهاباد)