کتێبەکان

شرفنامه

مێژوو (1596)
بەرهەمی: شەرەف خان بەدلیسی
زمان: فارسی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مەلای جزیری

دەفتەری شیعر (1630)
بەرهەمی: مەلای جزیری
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانا فەقیێ تەیران

دەفتەری شیعر (1650)
بەرهەمی: فەقێ تەیران
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

نووبهارا بچووکان

دەفتەری شیعر (1683)
بەرهەمی: ئەحمەدی خانی
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

مەم و زین

دەفتەری شیعر (1692)
بەرهەمی: ئەحمەدی خانی
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی بێسارانی

دەفتەری شیعر (1702)
بەرهەمی: بێسارانی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئەحمەدی خانی

دەفتەری شیعر (1707)
بەرهەمی: ئەحمەدی خانی
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیرین و خوسرەو

دەفتەری شیعر (1735)
بەرهەمی: خانای قوبادی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی خانای قوبادی

دەفتەری شیعر (1750)
بەرهەمی: خانای قوبادی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

مەهدینامە

دەفتەری شیعر (1762)
بەرهەمی: ئیبنولحاج
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

سوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین

دەفتەری شیعر (1765)
بەرهەمی: خانای قوبادی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لەیلا و مەجنوون

دەفتەری شیعر (1770)
بەرهەمی: خانای قوبادی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیعرەکانی تورکەمیر

دەفتەری شیعر (1810)
بەرهەمی: تورکەمیر
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوان مولانا خالد

دەفتەری شیعر (1828)
بەرهەمی: مەولانا خالید
زمان: فارسی، کوردیی گۆرانی، عەرەبی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئەحمەدی

دەفتەری شیعر (1830)
بەرهەمی: شێخ مارفی نۆدێ
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مەستوورە

دەفتەری شیعر (1848)
بەرهەمی: مەستوورە
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی سەیدی

دەفتەری شیعر (1849)
بەرهەمی: سەیدی
زمان: کوردیی گۆرانی، فارسی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %98.75

دیوانی کوردی

دەفتەری شیعر (1850)
بەرهەمی: کوردی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئەحمەدی کۆر

دەفتەری شیعر (1856)
بەرهەمی: ئەحمەدی کۆر
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی

دەفتەری شیعر (1860)
بەرهەمی: ئەحمەد بەگی کۆماسی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چل حیکایەت

کورتە چیرۆک (1860)
بەرهەمی: مەلا مەحموودی بایەزیدی
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی سالم

دەفتەری شیعر (1860)
بەرهەمی: سالم
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

اشعار فارسی سالم

دەفتەری شیعر (1860)
بەرهەمی: سالم
زمان: فارسی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی نالی

دەفتەری شیعر (1860)
بەرهەمی: نالی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

عەقیدەی مەرزیە

دەفتەری شیعر (1860)
بەرهەمی: مەولەوی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مەلای جەباری

دەفتەری شیعر (1866)
بەرهەمی: مەلای جەباری
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مەولەوی

دەفتەری شیعر (1866)
بەرهەمی: مەولەوی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵ مەولەوی

دەفتەری شیعر (1866)
بەرهەمی: مەولەوی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت

دەفتەری شیعر (1868)
بەرهەمی: سەید یاقۆی ماییدەشت
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی حاجی قادری کۆیی

دەفتەری شیعر (1876)
بەرهەمی: حاجی قادری کۆیی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئاقیدەی شێخ سەمیع

دەفتەری شیعر (1880)
بەرهەمی: سەمیع
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی وەلی دێوانە

دەفتەری شیعر (1881)
بەرهەمی: وەلی دێوانە
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی جەفایی

دەفتەری شیعر (1890)
بەرهەمی: جەفایی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی

دەفتەری شیعر (1891)
بەرهەمی: شێخ ڕەزای تاڵەبانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

اشعار فارسی شیخ رضا

دەفتەری شیعر (1891)
بەرهەمی: شێخ ڕەزای تاڵەبانی
زمان: فارسی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مەحوی

دەفتەری شیعر (1896)
بەرهەمی: مەحوی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

اشعار فارسی محوی

دەفتەری شیعر (1896)
بەرهەمی: مەحوی
زمان: فارسی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

روضة الصفا

دەفتەری شیعر (1900)
بەرهەمی: میرزا عەبدولقادری پاوەیی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوان وفایی (اشعار فارسی)

دەفتەری شیعر (1902)
بەرهەمی: وەفایی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی وەفایی

دەفتەری شیعر (1902)
بەرهەمی: وەفایی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شێوەزاری کوردیی موکری

دەفتەری شیعر (1906)
بەرهەمی: ئۆسکار مان
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %88.33

دیوانی حەریق

دەفتەری شیعر (1909)
بەرهەمی: حەریق
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیعرەکانی جەهانئارا

دەفتەری شیعر (1911)
بەرهەمی: جەهانئارا
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی تاهیر بەگی جاف

دەفتەری شیعر (1918)
بەرهەمی: تاهیر بەگی جاف
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مەلا حەسەنی دزڵی

دەفتەری شیعر (1919)
بەرهەمی: مەلا حەسەنی دزڵی
زمان: کوردیی گۆرانی، کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئینجیلی موقەدەس

ئایینی (1919)
بەرهەمی: لودڤیگ فاسوم
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لە خەوما

چیرۆک (1925)
بەرهەمی: جەمیل سائیب
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیعرەکانی شوکری فەزڵی

دەفتەری شیعر (1925)
بەرهەمی: شوکری فەزڵی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دەستووری زمانی کوردی

ڕێزمان (1929)
بەرهەمی: تۆفیق وەهبی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بەرهەمەکانی مستەفا شەوقی

دەفتەری شیعر (1930)
بەرهەمی: مستەفا شەوقی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خولاسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان (جڵدی ١)

مێژوو (1931)
بەرهەمی: محەمەدئەمین زەکی بەگ
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خولاسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان (جڵدی ٢)

مێژوو (1931)
بەرهەمی: محەمەدئەمین زەکی بەگ
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئەدیب

دەفتەری شیعر (1932)
بەرهەمی: ئەدیب
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خوێندەواریی باو

ڕێزمان (1933)
بەرهەمی: تۆفیق وەهبی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ناری

دەفتەری شیعر (1934)
بەرهەمی: ناری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی جەوهەری

دەفتەری شیعر (1935)
بەرهەمی: جەوهەری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دوانزە سوارەی مەریوان

کورتە چیرۆک (1935)
بەرهەمی: پیرەمێرد
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %80

دیوانی ئەحمەد موختار جاف

دەفتەری شیعر (1935)
بەرهەمی: ئەحمەد موختار جاف
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

مەسەلەی ویژدان

چیرۆک (1935)
بەرهەمی: ئەحمەد موختار جاف
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی زێوەر

دەفتەری شیعر (1935)
بەرهەمی: زێوەر
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی حەمدی

دەفتەری شیعر (1936)
بەرهەمی: حەمدی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی سەیفولقوزات

دەفتەری شیعر (1936)
بەرهەمی: سەیفولقوزات
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئەدەب

دەفتەری شیعر (1936)
بەرهەمی: عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی بێخود

دەفتەری شیعر (1939)
بەرهەمی: بێخود
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

فڕی فڕی قەل فڕی

چیرۆک (1940)
بەرهەمی: مەلای گەورە
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئاغا عینایەت

دەفتەری شیعر (1941)
بەرهەمی: ئاغا عینایەت
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی موفتی پێنجوێنی

دەفتەری شیعر (1941)
بەرهەمی: موفتی پێنجوێنی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیعرەکانی حیلمی کاکەیی

دەفتەری شیعر (1942)
بەرهەمی: حیلمی کاکەیی
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی سافی هیرانی

دەفتەری شیعر (1942)
بەرهەمی: سافی هیرانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوان صافی (اشعار فارسی)

دەفتەری شیعر (1942)
بەرهەمی: سافی هیرانی
زمان: فارسی، تورکی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئاڵەکۆک

دەفتەری شیعر (1944)
بەرهەمی: هەژار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مەلا مارف کۆکەیی

دەفتەری شیعر (1945)
بەرهەمی: مەلا مارف کۆکەیی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیعرەکانی شێخ مەحموود

دەفتەری شیعر (1946)
بەرهەمی: شێخ مەحموود
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

هەدیەی کوردستان

دەفتەری شیعر (1947)
بەرهەمی: جەوهەری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

گەنجینەی مەردان

مێژوو (1948)
بەرهەمی: زێوەر
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

یادداشتی ڕۆژانی دەربەدەری

مێژوو (1948)
بەرهەمی: زێوەر
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی دڵدار

دەفتەری شیعر (1948)
بەرهەمی: دڵدار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی فایق بێکەس

دەفتەری شیعر (1948)
بەرهەمی: فایق بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

پەیکەرە بەردینەکانی ئەشکەوتی گوندک

مێژوو (1948)
بەرهەمی: تۆفیق وەهبی
زمان: ئینگلیزی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %80

تەئریخی جاف

مێژوو (1949)
بەرهەمی: کەریم بەگی جاف
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

گوڵاڵەی مەریوان

دەفتەری شیعر (1950)
بەرهەمی: قانع
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بەهەشت و یادگار

دەفتەری شیعر (1950)
بەرهەمی: گۆران
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

پەندەکانی پیرەمێرد

دەفتەری شیعر (1950)
بەرهەمی: پیرەمێرد
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی پیرەمێرد

دەفتەری شیعر (1950)
بەرهەمی: پیرەمێرد
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

گۆرانی

دەفتەری شیعر (1950)
بەرهەمی: محەممەد موکری
زمان: فارسی، کوردیی باشووری، کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

مێژووی ئەدەبی کوردی

کۆمەڵە وتار (1952)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی بەختیار زێوەر

دەفتەری شیعر (1952)
بەرهەمی: فایق زێوەر
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

باخچەی کوردستان

دەفتەری شیعر (1953)
بەرهەمی: قانع
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چوارباخی پێنجوێن

دەفتەری شیعر (1953)
بەرهەمی: قانع
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی فانی

دەفتەری شیعر (1953)
بەرهەمی: مەلا حوسێن فانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شاخی هەورامان

دەفتەری شیعر (1954)
بەرهەمی: قانع
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بارانی ڕەحمەت

دەفتەری شیعر (1954)
بەرهەمی: مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئاشتی

دەفتەری شیعر (1954)
بەرهەمی: کامەران موکری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مەزڵووم

دەفتەری شیعر (1955)
بەرهەمی: مەزڵووم
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دەشتی گەرمیان

دەفتەری شیعر (1955)
بەرهەمی: قانع
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی عارف عورفی

دەفتەری شیعر (1956)
بەرهەمی: عارف عورفی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

باهۆز

دەفتەری شیعر (1956)
بەرهەمی: عوسمان سەبری
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

یادداشتەکانی مناڵی و بەشێکی سەردەمی فەقێیەتی

خۆژیاننامە (1956)
بەرهەمی: مەلا محەممەدی چروستانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ١)

کورتە چیرۆک (1957)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٢)

کورتە چیرۆک (1957)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100.36

ڕازی تەنیایی

دەفتەری شیعر (1957)
بەرهەمی: ئەحمەد هەردی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیاری

دەفتەری شیعر (1957)
بەرهەمی: کامەران موکری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئاگر و ژیلە

دەفتەری شیعر (1958)
بەرهەمی: کامەران موکری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

گوڵاڵە سوورە

دەفتەری شیعر (1958)
بەرهەمی: کامەران موکری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣)

کورتە چیرۆک (1958)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لالۆ کەریم

چیرۆک (1959)
بەرهەمی: جەمال نەبەز
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %75

هەمیشە بەهار

چیرۆک (1960)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خەیام بە کوردی

دەفتەری شیعر (1960)
بەرهەمی: گۆران
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شازادەی بەختیار

چیرۆک (1962)
بەرهەمی: گۆران
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی گۆران

دەفتەری شیعر (1962)
بەرهەمی: گۆران
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ویساڵی

دەفتەری شیعر (1962)
بەرهەمی: ویساڵی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لاوک و پەیام

دەفتەری شیعر (1962)
بەرهەمی: گۆران
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لە کۆڕی خەباتا

دەفتەری شیعر (1962)
بەرهەمی: گۆران
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شێوەزارناسیی کوردی

کورتە چیرۆک (1962)
بەرهەمی: د. ن. مەکینزی
زمان: کوردیی ناوەندی، کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %0.25

دیوانی ئەسیری

دەفتەری شیعر (1962)
بەرهەمی: ئەسیری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بنەچەکەی کوردان و بنچینەی زمانی کوردی

ڕێزمان (1964)
بەرهەمی: تۆفیق وەهبی
زمان: ئینگلیزی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

پاشمەرگەی قانع

دەفتەری شیعر (1965)
بەرهەمی: قانع
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

سروەی بەربەیان

دەفتەری شیعر (1965)
بەرهەمی: قانع
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی مینە جاف

دەفتەری شیعر (1965)
بەرهەمی: مینە جاف
زمان: کوردیی ناوەندی، کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی عوسمان عوزێری

دەفتەری شیعر (1966)
بەرهەمی: عوسمان عوزێری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی عاجز

دەفتەری شیعر (1967)
بەرهەمی: عاجز
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ناتیق

دەفتەری شیعر (1967)
بەرهەمی: ناتیق
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

فرمێسک و زەردەخەنە

دەفتەری شیعر (1968)
بەرهەمی: دڵشاد مەریوانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٤)

کورتە چیرۆک (1968)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئاوات و ڕەنج

دەفتەری شیعر (1968)
بەرهەمی: کامەران موکری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

تریفەی هەڵبەست

دەفتەری شیعر (1968)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

سروشت و دەروون

دەفتەری شیعر (1968)
بەرهەمی: گۆران
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %103.23

فرمێسک و هونەر

دەفتەری شیعر (1968)
بەرهەمی: گۆران
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی سابیری

دەفتەری شیعر (1969)
بەرهەمی: سابیری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کەژاوەی گریان

دەفتەری شیعر (1969)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لاس و خەزاڵ (سوارە)

چیرۆک (1970)
بەرهەمی: سوارە ئیلخانیزادە
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چەکوشوەشێنی ڕۆڵەکوژراو

شانۆنامە (1970)
بەرهەمی: سوارە ئیلخانیزادە
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی شێخ نووری

دەفتەری شیعر (1970)
بەرهەمی: شێخ نووری شێخ ساڵح
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %98.36

سەرنجێ لە زمانی ئەدەبیی یەکگرتووی کوردی

کۆمەڵە وتار (1971)
بەرهەمی: عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

زەبری هۆنراوە

دەفتەری شیعر (1971)
بەرهەمی: کامەران موکری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کاوەی ئاسنگەر

شانۆنامە (1971)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٥)

کورتە چیرۆک (1971)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ژانی گەل

ڕۆمان (1972)
بەرهەمی: ئیبراهیم ئەحمەد
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

پێکەنینی گەدا

کورتە چیرۆک (1972)
بەرهەمی: حەسەن قزڵجی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

تاریک و ڕوون

دەفتەری شیعر (1974)
بەرهەمی: هێمن
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

من تینوێتیم بە گڕ ئەشکێ

دەفتەری شیعر (1974)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

تاپۆ و بوومەلێڵ

کۆمەڵە وتار (1974)
بەرهەمی: سوارە ئیلخانیزادە
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی عاسی

دەفتەری شیعر (1975)
بەرهەمی: مەلا مستەفای عاسی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کاروانی یار

دەفتەری شیعر (1975)
بەرهەمی: جەلال مەدحەت خۆشناو
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خەوە بەردینە

دەفتەری شیعر (1976)
بەرهەمی: سوارە ئیلخانیزادە
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی شاهۆ

دەفتەری شیعر (1976)
بەرهەمی: شاهۆ
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ببن بە تیشک

دەفتەری شیعر (1977)
بەرهەمی: دڵشاد مەریوانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی شاکەلی

دەفتەری شیعر (1978)
بەرهەمی: شێخ ئەحمەد شاکەلی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کۆی بەرهەمی قزڵجی

کورتە چیرۆک (1978)
بەرهەمی: حەسەن قزڵجی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %66.67

کازیوە

دەفتەری شیعر (1978)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئاسک

شانۆنامە (1978)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خۆشخوانی

دەفتەری شیعر (1978)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٦)

کورتە چیرۆک (1978)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧)

کورتە چیرۆک (1979)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ناڵەی جودایی

دەفتەری شیعر (1979)
بەرهەمی: هێمن
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

وەنەوشە

دەفتەری شیعر (1979)
بەرهەمی: محەمەدسەدیق مەحموودی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئێمەیش لە خۆشەویستی دەزانین

دەفتەری شیعر (1979)
بەرهەمی: دڵشاد مەریوانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیعرەکانی مەلا ئاوارە

دەفتەری شیعر (1979)
بەرهەمی: مەلا ئاوارە
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیعر و هەڵوێست

دەفتەری شیعر (1979)
بەرهەمی: مەلا عەلی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی جەمیل ڕەنجبەر

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: جەمیل ڕەنجبەر
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100.68

کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: فەقێ قادری هەمەوەند
زمان: کوردیی گۆرانی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی کانی

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: عەبدوجەببار ئاغای دۆغرمەچی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

سەمفۆنیای وەنەوشە

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: دڵشاد مەریوانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

سەمای نێرگز

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: دڵشاد مەریوانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئەڵوەن

ڕۆمان (1980)
بەرهەمی: ئەحلام مەنسوور
زمان: کوردیی ناوەندی، کوردیی باشووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی خادیم (بەرگی ١)

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: خادیم
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی خادیم (بەرگی ٢)

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: خادیم
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چوارینەکانی زاری

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: زاری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی زاری

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: زاری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %99.64

دوو سروودی کێوی

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕەنگاڵە

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

وەرگێڕانی مەم و زین

دەفتەری شیعر (1980)
بەرهەمی: هەژار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چەپکێ لە گوڵاڵەسوورەی شارەزوور

دەفتەری شیعر (1981)
بەرهەمی: عەلی شارەزووری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨)

کورتە چیرۆک (1982)
بەرهەمی: عەلائەدین سەجادی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شەفاق

دەفتەری شیعر (1982)
بەرهەمی: جگەرخوێن
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چەپکە گوڵ

دەفتەری شیعر (1983)
بەرهەمی: شامی کرماشانی
زمان: کوردیی باشووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خەزنەی جەواهێر

دەفتەری شیعر (1983)
بەرهەمی: مەلا ئەحمەدی قازی پێنجوێنی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی کەمالی

دەفتەری شیعر (1984)
بەرهەمی: کەمالی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %98.64

دیوانی لوتفی

دەفتەری شیعر (1984)
بەرهەمی: لوتفی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئەخۆل

دەفتەری شیعر (1984)
بەرهەمی: ئەخۆل
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕووبار

دەفتەری شیعر (1984)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چەپکێ گوڵ و خونچە

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: عەلی عارف ئاغا
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بەرهەمی خاوێن

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: عەلی عارف ئاغا
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئاشنایی و ڕۆشنایی

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: عەلی عارف ئاغا
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

داستانی هەڵۆی سوور

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کەشکۆڵی پێشمەرگە

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی شێخ محەممەدی حیلمی

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: شێخ محەممەدی حیلمی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چوارینەکانی سامی

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: سامی عەوداڵ
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی سامی عەوداڵ

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: سامی عەوداڵ
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی موخلیس

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: موخلیس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کاروانی خەیاڵ

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: هێدی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لە غوربەتا

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: محەممەد عومەر عوسمان
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیاریی مەهاباد

دەفتەری شیعر (1985)
بەرهەمی: مەلا غەفوور دەباغی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شاری وێران

کۆمەڵە وتار (1985)
بەرهەمی: عەلی حەسەنیانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی محەمەد ساڵح دیلان

دەفتەری شیعر (1986)
بەرهەمی: محەمەد ساڵح دیلان
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چەند بەرهەمێکی بەرایی

دەفتەری شیعر (1986)
بەرهەمی: هێمن
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بارگەی یاران

دەفتەری شیعر (1986)
بەرهەمی: هێمن
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

هەواری خاڵی

کۆمەڵە وتار (1986)
بەرهەمی: هێمن
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

گوڵ ئەستێرە

دەفتەری شیعر (1986)
بەرهەمی: کامەران موکری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شیعرەکانی کامەران موکری لە ڕۆژنامەکاندا

دەفتەری شیعر (1986)
بەرهەمی: کامەران موکری
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئاوێنە بچکۆلەکان

دەفتەری شیعر (1986)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

داڵ

دەفتەری شیعر (1987)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ڕۆحی مەولانا خالید

دەفتەری شیعر (1987)
بەرهەمی: پیرەمێرد
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی کاکەی فەلاح

دەفتەری شیعر (1988)
بەرهەمی: کاکەی فەلاح
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی حەقیقی

دەفتەری شیعر (1988)
بەرهەمی: حەقیقی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

شاری دڵ

دەفتەری شیعر (1989)
بەرهەمی: سەید کامیل ئیمامی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

پەلکەزێڕینەش نامۆ مەکەن

دەفتەری شیعر (1989)
بەرهەمی: دڵشاد مەریوانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خەونی سەما دژەکان

دەفتەری شیعر (1989)
بەرهەمی: دڵشاد مەریوانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

عیشقی بێ نەخشان

دەفتەری شیعر (1989)
بەرهەمی: دڵشاد مەریوانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

سیابەند و خەجێ

دەفتەری شیعر (1989)
بەرهەمی: سەمەند سیابەندۆڤ
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

تەم توومان

دەفتەری شیعر (1989)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئەوڕەحمان بەگی بابان

دەفتەری شیعر (1989)
بەرهەمی: ئەوڕەحمان بەگی بابان
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دمدم

دەفتەری شیعر (1990)
بەرهەمی: حەجیێ جندی
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی میرزا غەفوور

دەفتەری شیعر (1991)
بەرهەمی: میرزا غەفوور
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بەدیع و عەرووزی نامی

دەفتەری شیعر (1991)
بەرهەمی: مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دەربەندی پەپوولە

دەفتەری شیعر (1991)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بۆ کوردستان

دەفتەری شیعر (1991)
بەرهەمی: هەژار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

قورئانی پیرۆز بە کوردی

ئایینی (1991)
بەرهەمی: هەژار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چوارێنەکانی خەییام

دەفتەری شیعر (1991)
بەرهەمی: هەژار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

پێنج ئەنگوست دەبنە یەک مست

دەفتەری شیعر (1991)
بەرهەمی: هەژار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چوار نامیلکەی عەلی شەریعەتی

دەفتەری شیعر (1991)
بەرهەمی: هەژار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

هەوارگەی دڵان

دەفتەری شیعر (1991)
بەرهەمی: سەید تاهیر هاشمی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کارمامز

ڕۆمان (1992)
بەرهەمی: عەلی حەسەنیانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بزەی ژیان

ڕۆمان (1992)
بەرهەمی: عەلی حەسەنیانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دەروێش

ڕۆمان (1992)
بەرهەمی: عەلی حەسەنیانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

گوناهـ

دەفتەری شیعر (1992)
بەرهەمی: عەلی حەسەنیانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لاس و خەزاڵ (فیدایی)

دەفتەری شیعر (1993)
بەرهەمی: مەلا کەریم فیدایی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

ئافات

دەفتەری شیعر (1993)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

یادداشتی ماکەوێکی ڕەشپۆش

دەفتەری شیعر (1993)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

گرد و کۆ

دەفتەری شیعر (1995)
بەرهەمی: نافیع مەزهەر
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

گەشەی ئەوین

دەفتەری شیعر (1995)
بەرهەمی: ژیلا حسەینی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

مێرگی زام مێرگی هەتاو

دەفتەری شیعر (1996)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چێشتی مجێور

خۆژیاننامە (1997)
بەرهەمی: هەژار
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی عەونی

دەفتەری شیعر (1997)
بەرهەمی: عەونی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

لە چوارینەکانی خەیام

دەفتەری شیعر (1997)
بەرهەمی: عەونی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

زەوی سەخت و ئاسمان دوور

دەفتەری شیعر (1998)
بەرهەمی: مارف ئاغایی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بیرا قەدەرێ

ڕۆمان (1998)
بەرهەمی: محەممەد ئوزون
زمان: کوردیی باکووری
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

دیوانی ئەمین ئوشنوویی

دەفتەری شیعر (1998)
بەرهەمی: ئەمین ئوشنوویی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

بۆننامە

دەفتەری شیعر (1998)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

خاچ و مار و ڕۆژژمێری شاعیرێ

دەفتەری شیعر (1998)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

قەڵای ڕاز

شیعر و کورتەچیرۆک (1998)
بەرهەمی: ژیلا حسەینی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

نسێ

دەفتەری شیعر (1999)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

چراکانی سەر هەڵەمووت

دەفتەری شیعر (1999)
بەرهەمی: شێرکۆ بێکەس
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کڵپەی دەروون

دەفتەری شیعر (1999)
بەرهەمی: مەلا عەبدولڕەحمانی فاتیحی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

کەژاوەی دڵ

دەفتەری شیعر (1999)
بەرهەمی: ناسر ئاغابرا
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100

زڕەی زنجیری وشە دیلەکان

دەفتەری شیعر (1999)
بەرهەمی: جەلال مەلەکشا
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %90.83

شەوارە

کورتە چیرۆک (1999)
بەرهەمی: مەلا کەریم ساردە کۆسانی
زمان: کوردیی ناوەندی
تۆمارکراو لە داتابەیسدا: %100