گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 211 ئەنجام
سابیریدیوانی سابیری
حەمد ئەکەم بۆ خالیق و پەروەردگاری ئینس و جان
حەمد ئەکەم بۆ خالیق و پەروەردگاری ئینس و جان وا بە لوتفی خۆی بە ئێمەی داوە عەقڵ ...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری
بێ ئیرادەی ئەمر و تەوفیقی خودای زولجەلال
بێ ئیرادەی ئەمر و تەوفیقی خودای زولجەلال ئیش و کاری هیچ کەسێ ناگاتە سەرحەددی کەم...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری
خوا کە خەلقی کرد حەبیبی خۆی لە نووری زاتی پاک
خوا کە خەلقی کرد حەبیبی خۆی لە نووری زاتی پاک ئەو زەمانی هیچ نەبوو لا آدم و لا م...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری ا
نەسیمی سوبحدەم موژدەی بەهاری حوسنی یاری دا
نەسیمی سوبحدەم موژدەی بەهاری حوسنی یاری دا نیشانەی جەژنی نەورۆزی، لە شاری دڵ دیا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سابیریدیوانی سابیری ا
دڵ بە ئوممیدە کە شا بێ شانشین خاڵی دەکا
دڵ بە ئوممیدە کە شا بێ شانشین خاڵی دەکا مامەڵەی فەرشی حەریر و ئارەزووی خاڵی دەکا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری ا
چ خۆشە کە ڕوخساری جانان خودایا
چ خۆشە کە ڕوخساری جانان خودایا ببینم فیدا کەم دڵ و جان خودایا چ شیرینە خەسرەو بە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعولن فعولن فعولن فعولن
سابیریدیوانی سابیری ا
دڵ نەخۆشە ئینتیزاری هاتنی دڵدار ئەکا
دڵ نەخۆشە ئینتیزاری هاتنی دڵدار ئەکا مەیلی سەیری میوەهات و سێبەری گوڵزار ئەکا ڕە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری ا
ئەی موسوڵمانان خودا لێمان قەبووڵ ناکا کە وا
ئەی موسوڵمانان خودا لێمان قەبووڵ ناکا کە وا وا بەجارێ دینی خۆمان نایە سەر نان و ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری ا
بەس بکە مەیلی جیهانداری لە دونیای بێ وەفا
بەس بکە مەیلی جیهانداری لە دونیای بێ وەفا نایەنێ ئەم قیمەتە کەم بۆی بخۆ جەور و ج...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری ا
خۆر ڕەنگی نییە عاجیز و داماوە لە کێوا
خۆر ڕەنگی نییە عاجیز و داماوە لە کێوا ئەڵبەت قەمەری ڕوومەتی تۆی دیوە لە شێوا لاس...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
سابیریدیوانی سابیری ا
سەد مەرتەبەیی شاهی لە توێی بەرگی قوماشا
سەد مەرتەبەیی شاهی لە توێی بەرگی قوماشا دەرحەق بە گەدا لوتف و کەرەم لازمە پاشا ز...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
سابیریدیوانی سابیری ا
پایزی پیری پەیابوو نەوجەوانیمان نەما
پایزی پیری پەیابوو نەوجەوانیمان نەما نەوبەهاری عەیش و نۆش و کامەرانیمان نەما شیر...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری ا
ئەی لە چۆلی غەفڵەتا هەر ڕەوکەوانی چارەوا
ئەی لە چۆلی غەفڵەتا هەر ڕەوکەوانی چارەوا ڕۆژ و شەو ویردی زوبانت ئەم بەرخە وا ئەو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری ا
ئەی موسوڵمانان بڵێن بەو دوڵبەرە بۆچ وا دەکا
ئەی موسوڵمانان بڵێن بەو دوڵبەرە بۆچ وا دەکا؟ تورفەتولعەینێ هەزاران فیتنەها بەرپا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سابیریدیوانی سابیری ا
شەوقی یاری وا لە شاری سینەما
شەوقی یاری وا لە شاری سینەما هەر دەمی ڕەنگی دیگەر، وەک سینەما هەرکەسێ جارێ ببینێ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن