گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 52 ئەنجام
ناتیقدیوانی ناتیق
جیلوەت سەد و یەک تەعنەی لە ماهی منەووەر دا
جیلوەت سەد و یەک تەعنەی لە ماهی منەووەر دا تەعمی ماچی دەمەکەت سەوقاتی بە شەکەر ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
دڵ گرفتارە بە عیشقت جامی مەی داوا ئەکا
دڵ گرفتارە بە عیشقت جامی مەی داوا ئەکا حەلقەی زیکری تێکچووە ئارەزووی نەوا ئەکا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
گەشتی لالەزاری حوسنت پیرەمێرد بورنا ئەکا
گەشتی لالەزاری حوسنت پیرەمێرد بورنا ئەکا تەلعەتی خۆری ڕوخسارت نابینا بینا ئەکا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
دڵ لە حەسرەت دووریەکەت شیوەن و گریان ئەکا
دڵ لە حەسرەت دووریەکەت شیوەن و گریان ئەکا تیری خەمزەی چاوەکانت جگەرم بوریان ئەک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
هەر زەمان ئەو تورکی مەستە ئارەزووی نێچیر ئەکا
هەر زەمان ئەو تورکی مەستە ئارەزووی نێچیر ئەکا کۆمەڵی عاشق لە حەلقەی پەرچەما زنج...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ناتیقدیوانی ناتیق
نیگارم وەختێ نیقابی لا ئەدا
نیگارم وەختێ نیقابی لا ئەدا نەشتەری غەمزە لە جەرگم ڕا ئەدا ئەڵێ بۆ چی نابەخشی ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
ڕێم بدە با نەجاتم بێ لە حەلقەی ئەو داوەدا
ڕێم بدە با نەجاتم بێ لە حەلقەی ئەو داوەدا تا پەنجەکانم بهێنم بەو ئەگریجە خاوەدا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
شۆخ و شەنگە چەشنی تاوس دێت و وا خۆی با ئەدا
شۆخ و شەنگە چەشنی تاوس دێت و وا خۆی با ئەدا ڕەنجی چەند ساڵەی مەجنونیم بە نازێ ب...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
عەرزی بکەن بادی سەبا نوشتەم بۆ خزمەت دۆس ببا
عەرزی بکەن بادی سەبا نوشتەم بۆ خزمەت دۆس ببا قەد دڵی نەشکێنێ نەبا ڕەنجی فەرهادی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
گرفتارم بە جیلوەی چاوی ڕەشت
گرفتارم بە جیلوەی چاوی ڕەشت سەراسیمەم بە شوعلەی کوڵمی گەشت ئەوە شوعاعی سۆزی من...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
لەسەر شانم فەرزی عەینە ماچی کوڵمە ئاڵەکەت
لەسەر شانم فەرزی عەینە ماچی کوڵمە ئاڵەکەت سەرپەنجە هێنان بەسەر گۆی جووتە لیمۆ ک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
دڵ شاباش ئەکات خەرامی نازدارانی کانی شێخ
دڵ شاباش ئەکات خەرامی نازدارانی کانی شێخ چاوت ڕوون ئەڵێن بە گەنجان دڵبەرانی کان...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
تاوی داوە ئەسپی غیرەت شێرەکەی ژیانی کورد
تاوی داوە ئەسپی غیرەت شێرەکەی ژیانی کورد تا بکا عیلاجی دەردی بەسۆ و بێ ئامانی ک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
ناتیقدیوانی ناتیق
عصبة الأمم بەنیازە بسڕێتەوە هەر ناوی کورد
«عصبة الأمم» بەنیازە بسڕێتەوە هەر ناوی کورد نەهێڵێ لە ژێری هەورا بێتەدەر هەتاوی...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
ناتیقدیوانی ناتیق
یادت دەرناچێ لە دڵ تا نەفخی سوور
یادت دەرناچێ لە دڵ تا نەفخی سوور ئەی نیگاری سەر هەتا بێ غەرقی نوور گەر کەرەمکە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل