گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 156 ئەنجام
شاهۆدیوانی شاهۆ ا
چەرخی دوون پەروەر هەمیشە یارمەتیی نادان ئاکا
چەرخی دوون پەروەر هەمیشە یارمەتیی نادان ئاکا مەردی دانا دوونە ناو جەرگی لە داخا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ۆ
ئاگری بەر دایە عومرم جیلوە و جەولانی تۆ
ئاگری بەر دایە عومرم جیلوە و جەولانی تۆ هۆشی لێ سەندم خرنگەی پڵپڵەی فستانی تۆ پە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ێ
خوایە تۆ خوایێکی خوا بۆ تۆ نییە و نابێ
خوایە تۆ خوایێکی، خوا بۆ تۆ نییە و نابێ قەدیمێکی عەزیمی، ئیبتیدا بۆ تۆ نییە و نا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ی
پەنام هێنایە بەر قاپیت بە ناڵە و شیوەن و زاری
پەنام هێنایە بەر قاپیت بە ناڵە و شیوەن و زاری هەزاران دەفعە یا ڕەببی بە هیوای ڕە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شاهۆدیوانی شاهۆ م
لە دووری کوڵمی گوڵ ڕەنگت هەمیسان عاجز و ماتم
لە دووری کوڵمی گوڵ ڕەنگت هەمیسان عاجز و ماتم وەکوو مەجنوونەکەی لەیلا، منیش وا شێ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شاهۆدیوانی شاهۆ و
ئەی یاری خۆشەویستی وەفاکاری ڕاست ڕەو
ئەی یاری خۆشەویستی وەفاکاری ڕاست ڕەو وەی جێی ئومێدی موخلیسی خەمباری تیرە شەو وەخ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ن
یا ڕەسوولەڵڵا دەخیلەک سەروەری دونیا و دین
یا ڕەسوولەڵڵا دەخیلەک سەروەری دونیا و دین پێشەوا و خەتمی عومومی ئەنبیاء و مورسەل...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ێ
یا خوا هیچ کەس وەکوو من شێت و ماڵ وێران نەبێ
یا خوا هیچ کەس وەکوو من شێت و ماڵ وێران نەبێ عاجز و مات و پەشێو و دیدە پڕ گریان ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ م
ڕەببی هەر چەند غەرقی دەریای بۆگەنی عوسیانتم
ڕەببی هەر چەند غەرقی دەریای بۆگەنی عوسیانتم خۆ بە دڵ ئەمڕۆ بە هیوای بەخشش و غوفر...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ە
من کە تۆ یارم نەبی ئیتر ژیانم بۆ چییە
من کە تۆ یارم نەبی ئیتر ژیانم بۆ چییە؟ چی لە شەوق و زەوقی دونیا کەم؟ جیهانم بۆ چ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ د
نەگبەتی نەیگرتبێ شوکری خوا هۆشیارە کورد
نەگبەتی نەیگرتبێ شوکری خوا هۆشیارە کورد ساحیبی عەقڵی سەلیم و ساحیبی ئەفکارە کورد...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ە
شەرمەساری شێوەتە مانگ و پەناهی گرتووە
شەرمەساری شێوەتە مانگ و پەناهی گرتووە داغداری خاڵتە و ڕەنگی سیاهی گرتووە پەرچەمی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ە
دیسان دڵەکەی پڕ کەدرم مات و حەزینە
دیسان دڵەکەی پڕ کەدرم مات و حەزینە بۆ دیتنی دڵداری بە ئاهـ و بە ئەنینە وەک بوڵبو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
شاهۆدیوانی شاهۆ م
ڕەبی هەر چەند شەرمەسار و ڕووڕەشی دیوانتم
ڕەببی هەر چەند شەرمەسار و ڕووڕەشی دیوانتم ئافەریدەی زاتی پاکی ئەقدەسی سوبحانتم ت...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شاهۆدیوانی شاهۆ ۆ
ئاگری بەردایە عومرم لووتەوانەی شۆڕی تۆ
ئاگری بەردایە عومرم لووتەوانەی شۆڕی تۆ دینی کەچ کردم زریزە و سیلسیلە و بەرمووریی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن