دیسان دڵەکەی پڕ کەدرم مات و حەزینە

لە کتێبی:
دیوانی شاهۆ
بەرهەمی:
شاهۆ (1882-1971)
 1 خولەک  535 بینین
دیسان دڵەکەی پڕ کەدرم مات و حەزینە
بۆ دیتنی دڵداری بە ئاهـ و بە ئەنینە
وەک بوڵبوڵی سەر چڵ لە فیراقی گوڵی گوڵزار
شەیدایە خەریکی جەزەع و شین و گرینە
کولرایەوە دیسان بە موژەت زامی دەروونم
چی بکم لەدەس ئەم ئێشە هەمووی کۆنە برینە
هەر ساتێ بە دەردێکۆ ئەناڵێ دڵی زارم
ڕۆژێ نییە ساکن بێ لە ئەم ناڵە و شینە
سەمتوورە مەگەر سینەیی پڕ جۆش و خرۆشم،
وا دەنگی ئەوەند ماتەم و خەمبار و حەزینە؟
ئەشکم کە لەتاو عەشقی گوڵی کوڵمی نیگارم
شایقناسناوی ئەدەبی دەڕژێ گشتی ئەڵێی قەترەیی خوێنە