گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 274 ئەنجام
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
پرس و ڕا بە ئاوەز
بۆ دەفعی غەم کە غەم دڵ و حەواسمی ڕفان بردم پەنا بە عەقڵ کە هەر ئەو موشیر ئەبێ لا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
بۆ ئەمەی مەیموون بڵێین جوان بوو ئەوە هاوڵەیشی گرت
ئەی شکڵ مەیموون و هەیئەت نەحس و خیلقەت کاف و ڕێ کەس بە میسلی تۆ نەبوو وا نوون و ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
وا دیسان کەللە و و خەیاڵم مەیلی غەمباری ئەکا
وا دیسان کەللە و خەیاڵم مەیلی غەمباری ئەکا پارە بێ یاڕەب دڵم بۆ ڕشتەیێ پاری ئەکا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
گلەیی لە بەخت
هەرچی پینەی بەختی خۆم دا بەر دروومان و تەریب کونتر و شڕ و ونجڕ و منجڕ بەجارێ بوو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
هاوار
مەدەن لێم تانە تیزم پێمەکەن من ئەگەر بێ هۆش و گۆشم خەڵکە هاوار زەعیفم بێدەسم دای...
کوردیی ناوەندی
قەتعە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
تاریفی کچە جوولەکەیەکی جوان و دەوڵەمەند کە شاعیر لە جەوانیدا حەزی لێکردووە
کردم هەموو گشت مەسکەنی کوردم بە تەواو گەشت سابڵاغ و سەقزمان و سنە و بانە و سەردە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
گلەیی و بنەشت
حەزرەتا جانی جیهان کێیە لە بەینا مانێع گەر بچووکێ بە دوعای خێرێ بکەی دڵ واسێع یا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
سکاڵا ١
ڕەفیقان بە خوا من مەحەللی هیچ گلە نیم لەبەر خەمێ کە هەمە ئەهلی عەقڵ و حەوسەڵە نی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
تەرکی پەیوەندی
بەم هەیئەت و شکڵە کە دەڵێی وەحشیی کێوم کەی لایقی مزگەوت و قسەی شەرع و کتێوم ئێست...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
چش
بەزایع ڕۆیی چش عومرم بە کێرمۆ بە فکری قۆڕ و کاری لار و وێرمۆ بە مەقسوودم نەبوو د...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
سکاڵا ٢
نەبزی من بگرە تەبیبا چییە حاڵم ئەمڕۆ؟ عاجزم، ناڕەحەتم چاک دەناڵم ئەمڕۆ؟ دەس مە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
شێتەکەی بیابانی
بۆچی وا ئەکا پێی بڵێن شێتەکەی بیابانی پیسەکەی وەتەن سەققز، کوردە حیزی ئێرانی فکر...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
پاشا ئەمیرەکەم
چ بڵێم کە وەسفی تۆ لە هەموو چشتێ چاترە لەززەتدەرە بە ڕۆح و سەفابەخشی خاترە یادی ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
بێ زەڕی
بێ پووڵییە کە دایە دەسم قاعیدەی کەری بێ پووڵیە کە فکری نەهێشت نوتقمی بڕی چەن جوا...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
نافیع مەزهەرگرد و کۆ
ساقی وەرە
بەینێکە گرتوومە لەبەر غوسسە کەناره دڵ مات و مەلوولە چەمەنیش فەسڵی بەهارە ئاو و گ...
کوردیی ناوەندی
پێنج خشتەکی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن