گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 15 ئەنجام
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
ڕوزی کە من بیم وە مادەر پەیدا
ڕوزی کە من بیم وە مادەر پەیدا قەومان وە شادی وەخت بی بوون شەیدا شوکر خوداوەند وە...
کوردیی باشووری
مەسنەوی
10 بڕگەیی
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
یەی شەو دڵگیر بیم لە دونیای دو ڕەنگ
یەی شەو دڵگیر بیم لە دونیای دو ڕەنگ وەگەرد تاڵەی ویم مەکردم جەنگ واتم: ئەی تاڵەی...
کوردیی باشووری
مەسنەوی
10 بڕگەیی
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
کرانشینی
=١ بەندە یەی نەفەر کرانشینم چو عەزیز مردی دایم غەمینم نە خارج مەزەب، نە جوداس دی...
کوردیی باشووری
قاڵبی نادیار
10 بڕگەیی
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
دادِ ملەتِ ئیران وە دوکتور موسەدق
وەبەس کە گەردیم دەس و بان دەس قورب ئەڕام نەمەن چو میوەی ناڕەس جواو سڵام نیەشنوم ...
کوردیی باشووری
مەسنەوی
10 بڕگەیی
محەممەد موکریگۆرانی
١ ترانه‌های کردی کرمانشاهی
=١ تەنیا داریک بیم، کیەنیک لە پام بی گەل گەل نازارەیل دایم لە سام بی ئیسە پیر بی...
کوردیی باشووری
مەسنەوی
10 بڕگەیی
محەممەد موکریگۆرانی
٢ ترانه‌های کردی دهات اطراف کرمانشاه
=١٥٦ تۆ وەی قوتکە و مل، وەی ژیر چەنەوە عەزیزی وەلای خوا و بەنەوە =١٥٧ ئەرا ن...
کوردیی باشووری
تاک
10 بڕگەیی
محەممەد موکریگۆرانی
٣ ترانه‌های کردی کرمانشاهی به سبک اورامانی که با لغات اورامانی آمیخته شده است و در تحت تأثیر لهجه اورامانی قرار گرفته است
=١٦٦ باوانت بڕمی! بسووزوو جەرگت چو کرماشانی سیە بوو بەرگت =١٦٧ خودا مەزانوو ...
کوردیی باشووری
تاک
10 بڕگەیی
محەممەد موکریگۆرانی
٤ ترانه‌های کردی کرمانشاهی تحت تأثیر لهجه لکی
=٢٠٥ هەر کوورە مەچی، ئەللا یارت بووت ئاوەکەی زەمزەم سازگارت بووت =٢٠٦ کرماشا...
کوردیی باشووری
تاک
10 بڕگەیی
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
باغبان با کەس وەفا نەکرد
بە نام بی چوون جهاندار فەرد موخبر جە هەر کار تەبیب جە هەر دەرد زاتەش بی زەواڵ لو...
کوردیی باشووری
مەسنەوی
10 بڕگەیی
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
شعر نەو
یا فەراق ئاخر کوشیدم یا غەم ئەشعار نەو وەی دو دەردە ئەر نەمردم، دی نە لەرز دیرم ...
کوردیی باشووری
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
ڕون نەواتی
مەردم باینە دیار ئی بەدبەختیە ڕون خاترجەم، لەی شارە نییە چیم ڕون بسینم، لە یاروو...
کوردیی باشووری
مەسنەوی
10 بڕگەیی
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
وڵم کە
پەریشانم، پەریشانم، وڵم کە دوچار دەرد پنهانم، وڵم کە! وە دەردم ئاشنا کردی، نەکرد...
کوردیی باشووری
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
خیش و بیگانه بزانن قاتڵِ گیانم تونی
خیش و بیگانه بزانن قاتڵ گیانم تونی باعس ئاهـ و فغان شام هجرانم تونی بی سەبەب بار...
کوردیی باشووری
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
خاوِ غەفڵەت
دنانم ژان کرد پەی دەوای دنان سەر خوەم هەڵ گردم وەرو خیاوان دوست وە وەخت تەنگ مەک...
کوردیی باشووری
مەسنەوی
10 بڕگەیی
شامی کرماشانیچەپکە گوڵ
دڵ وە زەنجیر فەراقت راهـ ئازادیش بەنە
دڵ وە زەنجیر فەراقت راهـ ئازادیش بەنە کار دڵ هەردەم وە دووریت، داد و ئاهـ و شیوە...
کوردیی باشووری
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن