٣ ترانه‌های کردی کرمانشاهی به سبک اورامانی که با لغات اورامانی آمیخته شده است و در تحت تأثیر لهجه اورامانی قرار گرفته است

لە کتێبی:
گۆرانی
بەرهەمی:
محەممەد موکری (1921-2007)
 4 خولەک  1266 بینین
١٦٦
باوانت بڕمی! بسووزوو جەرگت
چو کرماشانی سیە بوو بەرگت
١٦٧
خودا مەزانوو من پەی تو چونەم
سەد کوورەی ئاگر، ها لە دەروونم
١٦٨
بیلا پیم بەیوو، هەر یە باومە
هاوراز لەیلی، مەجنوون ناومە
١٦٩
باوانت بڕمی، نەمینوو کەست
هەر خوەت بمینی جوفت چەو مەست
١٧٠
چەوەیل مەست بی سورمە ڕەشە
خودا مەزانوو خونی چەن کەسە
١٧١
من کە مزانووم مردن لە ڕیمە
گیان ئەرای چەمە ماڵ ئەرای کیمە
١٧٢
کز کز دانیشم لە سای دیواران
زەنجیر و گەردەن چو گوناکاران
١٧٣
خودا دای لەدەس بەدان بەدگوو
تو کەفتی لە کوو، خوەم کەفتم لە کوو
١٧٤
هەر کەس بکەروو مین و منامان
کوول کوول بکیشت دەین و گونامان
١٧٥
خودا دای لە دەس چەو ڕەش چەوڕەشان
خوەش خوو، خوەش لەهجە، شیرین مەهوەشان
١٧٦
هەر کەس لەی دونیا نەداروو دووسی
چو پەس قەسساو، بکەنن پووسی
١٧٧
س کەس لەی دونیا شەو نەداروو خەو
ئەوەڵ بایەقوش، دویوم نارەی ئەو
سیوم ئەو کەسە لە دووس بڕیایە
چو برا مردی، جەرگی سزیاگە
١٧٨
ترووسکەی ئاگر سیە ماڵ نوو
خوەش خوەش مەسووزوو لە داوانەی کوو
١٧٩
ئەی دونیاداران، ئەی دونیادووسان
دونیا دەمیکە، چو شارووی بووسان
١٨٠
شینم بکەرین، شیوەنم خەیلی
تەرمم بوەسین وە زولف لەیلی
١٨١
دوەشەو دیمە خەو، دو کەوک مەگاران
یەکی لەیلی بی، مەجنوون مەجاران
١٨٢
باوانت بڕمی وی چەمتەوە
وەی زەنجیرەی زولف، لای دەمتەوە
١٨٣
دەمەکەت بارە و بنە نەو دەمم
تا کە ساکت بوو دڵەی پڕ غەمم
١٨٤
نە دەردم چو دەرد، دەردە ژارانە
نە زامم چو زام گەسەی مارانە
١٨٥
گەسەی مار خاسە، زوو مەیوو ساریش
زام دڵ گەنە، زووخەو مەچوو لیش
١٨٦
دڵەکەی خوەمە چو شەتەو لیڵەن
چو ئەور وەهار، وە گەشت و گیڵەن
١٨٧
خوەزی وە خوەتان، جەرگەتان جەمەن
بیچارەی چو خوەم، وە نەوتان کەمەن
١٨٨
یادتان وە خەیر، دور لە وڵاتان
بوومە کەمووتەر تیەم وە لاتان
١٨٩
ئەو شەو وە گووش بیم ناڵانی و دەرد
دود خوەم لە چەرخ هەفتومین ویەرد
١٩٠
ئاگر چی وەلیم، چو پیرەداران
بەو بکوشنە وەی چو مەیل جاران
١٩١
خودا کوور بکەی گلارەی بەدگوو
هەوسا کی دیە لای هەوسا نەچوو
١٩٢
خەوانین نەخەو، کەی مەیوون بیدار
گووش بدەن وە دەنگ ناڵەی دەردە ژار
هەر کەس خەتیە خەو خەیری بووت
هەر کەس بیدارە چو خوەم دەیری بووت
١٩٣
بەو تا بنیشیم چو هەردک یاران
دەرد دڵ بکەیم چو هەردەجاران
١٩٤
ئەگەر مەیلەکەت بدەم وە خویشان
گلارەم کوور بووت، دەسم بکیشان
١٩٥
یاران کی دیە دەرد وەی گرانی؟
دووسم نیشتیە دەس وە زرانی
١٩٦
کاشکی من بیام کووزەی بان شانت
تک تک بتکیام وەنەو مەمکانت
١٩٧
ڕیکەی تاقوەسان بتاشم لە چوو
ئەرای دووسەکەم هەر بای هەر بچوو
١٩٨
ڕوولە وریزە! نە وەخت خاوە
خاو سەرانسەر وەپیت ناباوە
١٩٩
دایکە پیرەکەم تەنیا من داروو
ئەگەر من بمرم ئاگر مەواروو
٢٠٠
دەرد دڵەکەم بیوشمەی پەی سەنگ
سەنگ مەیوو خارا، مەگیڵوو لە رەنگ
٢٠١
یەسە وارانە، زەمین یەخ داروو
من دیدە نیەم، تو پا وەر داروو
٢٠٢
هەر زەوی بەرزە بکەینە بووسان
شەمامە باریت بو دەس دووسان
٢٠٣
ئیمشەو چەن شەوە دوور لە یارانم
چو قەتعەی زەمین تشنەی وارانم
٢٠٤
داڵک خو نەیرم بکەروو شینم
وەنەو مناڵەیل بسینوو خونم