Lêgerîn

Encamên 1 Bo 15 Ji komê 143 Encam
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ا
ئسمێ تەیە مەکتووب
ئسمێ تەیە مەکتووب د دیوانێ قدەم دا حەرفەک قەلەمێ علمی ب تەقویمێ ڕەقەم دا ئەشکال ...
Kurdîya Jorîn
Xezel
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ا
ب نارێ فورقەتێ سوهتم
ب نارێ فورقەتێ سوهتم ژ فەرقێ سەر حەتا پێدا خەدەنگا غەفلەتێ نوهتم ژ بەرقا لامعا ت...
Kurdîya Jorîn
Qesîde
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ا
نەوایا موترب و چەنگێ
نەوایا موترب و چەنگێ، فەغان ئاڤێتە خەرچەنگێ وەرە ساقی حەتا کەنگێ، نەشۆیین دل ژ ڤ...
Kurdîya Jorîn
Çar-xiştekî
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ا
ئیرۆ ژ دەربا خەنجەرێ
ئیرۆ ژ دەربا خەنجەرێ، لازم ب ئێشانی مەلا تەشبیهێ زولفا دلبەرێ، زانم پەریشانی مەل...
Kurdîya Jorîn
Xezel
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ا
دل ژ من بر دلبەرەک
دل ژ من بر دلبەرەک زیبا قەبا چەهڤ غەزال و پوڕ شەپال و مەهـ لقا نازدارە ئەو ل تەخ...
Kurdîya Jorîn
Xezel
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ت
قەلبێ مە شوبی زێڕێ ژ فەیزا تە جەلا گرت
قەلبێ مە شوبی زێڕێ ژ فەیزا تە جەلا گرت ما رووسییەهـ و سفر سفەت رەنگێ سەفا گرت تە...
Kurdîya Jorîn
Xezel
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ت
مەحبووب ب دل بت مە ب ئەڤراز چ حاجەت
مەحبووب ب دل بت مە ب ئەڤراز چ حاجەت عەنقا ب خوە بێتن فڕ و پەرواز چ حاجەت نەی دوو...
Kurdîya Jorîn
Xezel
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ت
کەس ب دادا مە نەپرست گلەهـ و داد چ کت؟
کەس ب دادا مە نەپرست گلەهـ و داد چ کت؟ تە نەبت دادڕەسەک بیهوودە فەریاد چ کت؟ ب ش...
Kurdîya Jorîn
Xezel
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ت
ئەووەل کو یارێ دا مە یەک زەررەیەک عنایەت
ئەووەل کو یارێ دا مە یەک زەررەیەک عنایەت قسمەت مە خەمر و جامە د دەفتەرا هدایەت ح...
Kurdîya Jorîn
Xezel
مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ت
عەرعەر خەرامە ب قەدد و قامەت
عەرعەر خەرامە ب قەدد و قامەت یەک بووسە دا مە ب سەد قیامەت یەک بووسە بەخشی ئەووەل...
Kurdîya Jorîn
Xezel
فع‌لن فعولن فع‌لن فعولن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ث
عومر زایع بوو مە بێ دلبەر عەبەس
عومر زایع بوو مە بێ دلبەر عەبەس وەی! تەڤی عومرێ مە بۆری بەر عەبەس دل ئەمانەت دا ...
Kurdîya Jorîn
Xezel
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ث
نامێ عەنبەرشکەنێ بێت تو عەنبەر مەکە بەحس
نامێ عەنبەرشکەنێ بێت تو عەنبەر مەکە بەحس بل ژ وێ سلسلە و زولفێ موعەنبەر مەکە بەح...
Kurdîya Jorîn
Xezel
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ث
تو سەحەرگەهـ ب تەماشا وەرە بازارێ حودووس
تو سەحەرگەهـ ب تەماشا وەرە بازارێ حودووس ل تە بێ فائدە ئازارێ نەدت خارێ حودووس د...
Kurdîya Jorîn
Xezel
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ج
شمشادێ خەرام و سەروێ غەنناج
شمشادێ خەرام و سەروێ غەنناج جانان دبرت ب عشوە تاراج من دی سەحەرێ د خوابێ مەستی ب...
Kurdîya Jorîn
Xezel
مفعولُ مفاعلن فعولن
Melay Cizîrîدیوانی مەلای جزیری ج
دل ژ علاجێ کو بدەر کت مزاج
دل ژ علاجێ کو بدەر کت مزاج دێ ژ لەبێ نۆشێ عەتا بت علاج ئایینەیێ جامێ جەهانبینێ ج...
Kurdîya Jorîn
Xezel
مفتعلن مفتعلن فاعلن