گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 58 ئەنجام
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
وەرە هەنگامی سەبا چاوەکەم ئەی بادی سەبا
وەرە هەنگامی سەبا چاوەکەم ئەی بادی سەبا عەرزی سوڵتانی نیزامی بکە عالی‌نەسەبا مود...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
سەبا بە حاجی‌مەلا بێژە ئەی حەمیدەسیفات
سەبا بە حاجی‌مەلا بێژە ئەی حەمیدەسیفات موسەننین و موتەخەسسیس لە بەینی ئەهلی وڵات...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
چەن عەدەد شێعری قەشەنگ و قەشمەر و جوان و جحێڵ
چەن عەدەد شێعری قەشەنگ و قەشمەر و جوان و جحێڵ دەیکەمە تەقدیمی ئیبنول موهتەدی بێ ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
هەروەکوو شامی غەریبانە نەهار و شامم
هەروەکوو شامی غەریبانە نەهار و شامم دەم‌بە‌دەم مونتەزیری پەیکی فەنا و ئیعدامم مو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
عەینەکی عەینم عەزیزم من بە تۆ تەقدیم دەکەم
عەینەکی عەینم عەزیزم من بە تۆ تەقدیم دەکەم مەخزن و میفتاحی قەلبی خۆم بە تۆ تەسلی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
سەییدی شەمسی کە شەخسێکی نەجیبە و موحتەڕەم
سەییدی شەمسی کە شەخسێکی نەجیبە و موحتەڕەم واقیعەن شایستەیە گەر پێی بڵێن ئەهلی کە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
ئەی حەسەن ئەی ساحەبی وەجهی حەسەن
ئەی حەسەن ئەی ساحەبی وەجهی حەسەن مەزهەری فەرمایشی جەددولحەسەن یانی فەرموویە ئەگە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
قەریبەن شێست و دوو ساڵە ئەوا دەڕوا لە عومر و سین
قەریبەن شێست و دوو ساڵە ئەوا دەڕوا لە عومر و سین نە دیتوومە نە بیستوومە بە جوز ی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
من تەعەججوب دەکەم لە هیممەتی تۆ
من تەعەججوب دەکەم لە هیممەتی تۆ لە جەوانمەردی و فتووەتی تۆ لە بوزورگی و بەخشش و ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فعلاتن مفاعلن فعلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
گوێ شل کە برا لەم غەزەلە نسحەت و پەندە
گوێ شل کە برا لەم غەزەلە، نسحەت و پەندە وا تێ مەگە بەیتی بلەیە مەیکە بە خەندە ڕو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
سۆفی وەرە هەنگامی گوڵ و فەسڵی بەهارە
سۆفی وەرە هەنگامی گوڵ و فەسڵی بەهارە وەختی تەرەب و عەیش و دەمی گەشت و گوزارە پیش...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
لە سوێی گیپە و سەروپێتە سەرم وەک ساز و سەمتوورە
لە سوێی گیپە و سەروپێتە سەرم وەک ساز و سەمتوورە لەبۆ یەک کەشکەک و شۆرباتە سینەم ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
کەمی ماوە
لە شەوقی نیشتمان و شوعلەی ئەستێرەی گەلاوێژە برینی ڕووح و قەلب و قالبم فیلجوملە س...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
تەماشا ئەمر و فەرمانی عەجەب فەرخوندە شایێکە
تەماشا ئەمر و فەرمانی عەجەب فەرخوندە شایێکە بنۆڕە سەففی موژگانی عەجەب تیپ و سپای...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەلا مارف کۆکەییدیوانی مەلا مارف کۆکەیی
مەڵێن یا شێتە یا مەستی شەڕاب و ئارەق و بەنگە
مەڵێن یا شێتە یا مەستی شەڕاب و ئارەق و بەنگە خەیاڵاتم پەرێشانە دڵم تاریکە هەم تە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن