گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 156 ئەنجام
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
چه شکر گویمت ای خالق زمين و سما
چه شکر گویمت ای خالق زمين و سما چه حمد جویمت ای رازق همه اشیا لسان نطق ندارد بیا...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
در غایت شرمندگی سر بر ندارم ای خدا
در غایت شرمندگی سر بر ندارم ای خدا از بس که نقص بندگی بس شرمسارم ای خدا گشتم اسی...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
الا ای احمد سرور تویی از سروران یکتا
الا ای احمد سرور تویی از سروران یکتا میان جمله پیغمبر شدی ممتاز و بی همتا در آن ...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
می خوارم از روز ازل ساقی تو پر کن جام ما
می خوارم از روز ازل ساقی تو پر کن جام ما آیا چه آرد بر سرم؟ این طالع بدنام ما جا...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
سرکشی خوی توست باعث آزار ما
سرکشی خوی توست باعث آزار ما معجزهٔ موی توست رشتهٔ زنار ما چون اثر عشق بود علت ما...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
اگر دانستمی یاران مراق این جدائی را
اگر دانستمی یاران مراق این جدائی را به خاطر ره نمی‌دادم هوای آشنائی را همین زهد ...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
سر بر ندارم از در آن دلبر نایاب ما
سر بر ندارم از در آن دلبر نایاب ما گر چه روا دارد ستم بهر دل بی تاب ما اشک وفا ه...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
آتش عشق چون زدی بر جگر کباب را
آتش عشق چون زدی بر جگر کباب را زندگی نایدم به دل تا دم مرگ خواب را خام دلان همدم...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
ساقیا برخیز و بازم ده شراب ناب را
ساقیا برخیز و بازم ده شراب ناب را تا چه آرد بر سرم غمهای‌ آن مهتاب را؟ سوی گلشن ...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
من که مفتون نگارم شاه خوبانم کجا؟
من که مفتون نگارم شاه خوبانم کجا؟ مونس شبهای تارم ماه تابانم کجا؟ بر سر میدان عش...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
هر چه کنی بکن، مکن سرزدکی نگار ما
هر چه کنی بکن، مکن سرزدکی نگار ما هر چه شوی بشو، مشو باعث آه و زار ما هر چه دهی ...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
ای صنم تا چند باشم خانه ویران شما؟
ای صنم تا چند باشم خانه ویران شما؟ سر به زانوی جفا از تاب هجران شما جلوه‌گاه توس...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
الا ای ساقی مهوش به اسرار می صهبا
الا ای ساقی مهوش به اسرار می صهبا حریفان را به یاد آور مکن محروم ازین درگا چو ای...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
بنوازد اگرم شاه به دربانی را
بنوازد اگرم شاه به دربانی را نخرم من به جوی ملک سلیمانی را خاک کویش چو فرح بخش د...
فارسی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) ا
یار ما چون نکند یاد نیکو نامی را
یار ما چون نکند یاد نیکو نامی را من چرا میل کنم آیین اسلامی را درگهش چون همه دم ...
فارسی
غەزەل