گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 201 ئەنجام
مینە جافدیوانی مینە جاف
یاڵڵا وە حاجەت سپیدەی ئەکرەم
یاڵڵا وە حاجەت سپیدەی ئەکرەم محەمەد فەخری ئەولادی ئادەم ئەو شاسوارەی عەرسەی لامە...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
مینە جافدیوانی مینە جاف
ئەی خوا تۆ خۆت خوای تەعریفت بۆ من ناکرێ
ئەی خوا تۆ خۆت خوای تەعریفت بۆ من ناکرێ ئیقتیدار و قودرەتت تەوسیفی بۆ من ناکرێ چ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
ئەی خوا تو خوا بە لوتفت چاری کاری من بکە
ئەی خوا تو خوا بە لوتفت چاری کاری من بکە مەڵهەمی ڕەحمەت ئە زامی جەرگی زاری من بک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
ئەی خوا یاخی و خەجاڵەتبارم
ئەی خوا یاخی و خەجاڵەتبارم ڕووسیای قاپیی پەروەردگارم موتیعی ئەمری نەفس و شەیتانم...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
مینە جافدیوانی مینە جاف
ئەی دەلیلی بێ دەلیل و ئەی نەوایی بی نوا
ئەی دەلیلی بێ دەلیل و ئەی نەوایی بی نوا ئەی ئەمیری بێ ئەمیر و ئەی خودایی بێ خوا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
یا ئیلاهی سا بە لوتفت ڕەحمێ وا تاقەت نەما
یا ئیلاهی، سا بە لوتفت ڕەحمێ، وا تاقەت نەما بۆم بنێرە زوو دەلیلێ شووشەیی سەبرم ش...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
مەرحەبا ئەی شاهی دەوران رحمت للعالمین
مەرحەبا ئەی شاهی دەوران، رحمت للعالمين مەرحەبا ئەی شەهسواری مەحشەر و سالاری دین ...
کوردیی ناوەندی
تەرجیعبەند
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
قومریی باغی فأوحى هەم شفیع المذنبين
قومریی باغی فأوحىٰ هەم شفيع المذنبين شەمسی ڕەخشانی نوبووەت رحمة للعالمين ئەو شەو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
یا ڕەسوولەڵڵا مەدەد بەسراوە لێم قاپیی نەجات
یا ڕەسوولەڵڵا مەدەد بەسراوە لێم قاپیی نەجات زوو بە لوتفت بگرە دەستم شاهـ و فەخری...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
یا غەوس شابازی زاتی ئەڵڵای تۆ
یا غەوس! شابازی زاتی ئەڵڵای تۆ یا غەوس! نازداری ڕەسولەڵڵای تۆ قەسەمت ئەدەم بە شە...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
مینە جافدیوانی مینە جاف
شاهبازی ئەولیا ئەی شاهی گەیلانی لەقەب
شاهبازی ئەولیا، ئەی شاهی گەیلانی لەقەب ئەی بە ڕوتبەی شاهبازی ئەولیا بووی مونتەخە...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
ئەی خودا هەر تۆ خودایی لامەکانی ئەی خودا
ئەی خودا هەر تۆ خودایی لامەکانی ئەی خودا دافیعی دەرد و دەوایی زامەکانی ئەی خودا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
عوسمان فیدات بام
عوسمان فیدات بام ... عوسمان وە فیدای خاکی دەرگات بام چون قۆچی قوربان قۆچی بەر پا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
مینە جافدیوانی مینە جاف
شین و واوەیلایە یاران تێتە گوێم دەنگی گرین
شین و واوەیلایە یاران تێتە گوێم دەنگی گرین حەشرە وا سەیوانی غەم پۆشیویە ڕووی گەر...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مینە جافدیوانی مینە جاف
دەخیلت بم وەکو عارەب بە قوربان دەست و دامانت
دەخیلت بم وەکو عارەب بە قوربان دەست و دامانت تەماشای حاڵی مەنسووبی سەگی بەر قاپی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن