ئەی قەومی کورد بزانە کە ڕۆحی ئەمین زەکی

بۆ ڕۆژی چلەی ئەمین زەکی
از کتاب:
دیوانی ئەوڕەحمان بەگی بابان
اثر:
عبدالرحمان بیگ بابان (1880-1967)
 2 دقیقه  856 مشاهده
ئەی قەومی کورد! بزانە کە ڕۆحی ئەمین زەکیشخص
دووربین بە دەستەوە لە حەدیقەی بەهەشتەوە
ئەڕوانێ ئاخۆ کەوتوونە سەر ڕێگەی یەکی
یاخۆ نیفاقە کۆنەکەتان قەومی ڕشتەوە
***
دڵخۆشی کەن، بە یەک جیهەتی تا لە جەننەتا
بتوانێ تێ بکۆشێ لە دەرگاهی ڕەحمەتا
هاوار ئەکاتە عالەمی قودسی کە ئەلئەمان
قەومم نەزانە، جاهیلە، وێرانە نیشتمان
ئیمداد ڕەس نەماوە، لە ئەرز و لە ئاسمان
بۆ کوردی قوڕبەسەر کە پەرێشانن و بێنەوان
من ئیلتیجام بە ئێوەیە ئێوەش دوعا بکەن
ڕەحمێ بە قەومەکەم، لە خواوەند، تکا بکەن
ئێستاکە خەریکە عالەمی باڵا زەهیری بێ
کە ڕوبیانی عەڕشی موعەللا دەبیری بێ
ڕوحولقودس بە ئەمری خوا دەستگیری بێ
ئیلهامی ئاسمانی، بەشیر و خەبیری بێ
کورد نامرێ بە بەرزی و ئیقباڵەوە ئەژی
ڕۆژێ ئەبێ بە باغ و حەدائیق کەل و کەژی
کێ بێ؟ ژیان و مردنی هەر بۆ وڵاتی بێ
بۆ خزمەتی وڵاتی ئەوەندە سەباتی بێ
دەست و قەڵەم لە کارا هەتاکوو حەیاتی بێ
تا قەومەکەی لە جەهل و ئەسارەت نەجاتی بێ
بابەتخلص ئەڵێ بە زاتی ئیلاهی، ئەمین زەکیشخص!
وێنەت نییە لە قەومەکەتا تۆی و هەر یەکی