جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 155 نتیجه
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ا
ئاخ لە میهر و وەفا نیشانە نەما
ئاخ لە میهر و وەفا نیشانە نەما هەر نەبوو یا کوو لەم زەمانە نەما ئەشک و ئاهـ و سە...
کردی مرکزی
غزل
فعلاتن مفاعلن فعلن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ا
بە عیشوە دڵبەری و دڵداری هێشتا
بە عیشوە دڵبەری و دڵداری هێشتا بە غەمزە خوێنخوەر و جەبباری هێشتا بە ڕەوتی ئاهووا...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ا
تا هیممەتم کوتای بە تەمەننا دەری بەڵا
تا هیممەتم کوتای بە تەمەننا دەری بەڵا دەربەس بووە بە ماڵی ئەمن کیشوەری بەڵا دەست...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان قەسیدە و پێنج خشتەکی
تاهیر وەرە بەبێ خونکی و شائبەی ڕیا
تاهیر وەرە بەبێ خونکی و شائبەی ڕیا هەڵدە لە خۆت و ڕوو کەرە دەرماڵی کیبریا تا خۆت...
کردی مرکزی
قصیده
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ا
دڵ تەویەتی و لەبۆ لەبی خۆی بێقەرار ئەکا
دڵ تەویەتی و لەبۆ لەبی خۆی بێقەرار ئەکا تادارە مەیلی پڕ بە دەمی دەنکەنار ئەکا دو...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ا
دڵم بۆ حەزرەتی تۆ مەخزەنی دەرد و غەمە هێشتا
دڵم بۆ حەزرەتی تۆ مەخزەنی دەرد و غەمە هێشتا غەمت شادیفەزایە هەرچی بیدەی هەر کەمە...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ا
لە دەردی جەور و غەم هانامە هانا
لە دەردی جەور و غەم هانامە هانا لە هیجری دڵبەری بێ تامە هانا نیهالی ئارەزووم بێ ...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان قەسیدە و پێنج خشتەکی
مەگەر نەماوە مورووەت مەگەر بڕاوە وەفا
مەگەر نەماوە مورووەت، مەگەر بڕاوە وەفا کە هەر جەفایە سزای حاڵی ئەهلی سەفا بە پێی...
کردی مرکزی
دوبیتی
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ا
مەهی من ڕۆشن و ڕەخشانە هێشتا
مەهی من، ڕۆشن و ڕەخشانە هێشتا زەواڵی زوڵمەتی حیرمانە هێشتا دەوای حاڵی دەروونی نا...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ا
هەموو ئاواتی دڵ وا بێ ئەسەر ما
هەموو ئاواتی دڵ وا بێ ئەسەر ما درەختی ئارەزووەکەم بێ سەمەر ما خەیاڵم کەوتە دووی ...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ب
ئەی فەڵەک ئیدی لە تۆ ناخۆم فەریب
ئەی فەڵەک ئیدی لە تۆ ناخۆم فەریب بێ سەمەر بوو میحنەتی سەبر و شەکیب مەحوی نووری ع...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان قەسیدە و پێنج خشتەکی
بە پێچی زوڵفت دوو ساخم مەکە
بە پێچی زوڵفت دوو ساخم مەکە بە ئاگری هیجر داخم مەکە بێ بەش لە سەیری ناو باخم مەک...
کردی مرکزی
مثنوی
10 بڕگەیی
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ت
ئەو زوڵفە تا لە سەر ڕوخی ئەو سایەبانی گرت
ئەو زوڵفە تا لە سەر ڕوخی ئەو سایەبانی گرت ون بوو هەتاو و سێبەری خەڵقی جیهانی گرت...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ت
ئەی هەمنەفەسی نەسیمی جەننەت
ئەی هەمنەفەسی نەسیمی جەننەت ئەی لابەری دەرد و ڕەنج و میحنەت ئەی مایەیی عیشق و سۆ...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعلن فعولن
سید طاهر هاشمیهەوارگەی دڵان ت
بوڵەندیم پەستییە و سوودم غەرامەت
بوڵەندیم پەستییە و سوودم غەرامەت زەبوونیم عیززەتە و زیللەت کەرامەت ئەوا خەرمانی ...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن