ئەی هەمنەفەسی نەسیمی جەننەت

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  845 مشاهده
ئەی هەمنەفەسی نەسیمی جەننەت
ئەی لابەری دەرد و ڕەنج و میحنەت
ئەی مایەیی عیشق و سۆز و ناڵین
ئەی وادییی ئولفەت و موحەببەت
ئەی نەفحەگەری عەبیری سارا
ئەی بەشدەری ئاهووانی تەببەت
هەم مەعدەنی عەیش و شادمانی
هەم مەنبەعی پەستی و مەشەققەت
توڕڕەت سەبەبی جەفا و خاری
جەبهەت سەری خۆشی و مەسەڕڕەت
باڵا وەکوو نەخڵی کامەرانی
هیجران هەموو خواری و مەزیللەت
لەعلت بە شیفا وەکوو مەسیحا
گیانبەخش و ڕەحیق و پڕ مەوەددەت
غەمزەت بە شیفا وەکوو سکەندەر
غارەتگەر و سەخت و بێ مورووەت
زەهرە هەموو زاهیری کەلامت
یەعنی هەموو ڕۆح و ڕاح و ڕاحەت
ڕوخ مەتلەعی سوبحی نەوجوانی
خۆش مەنزەر و پاک و باسەباحەت
لەب چەشمەیی ئاوی زیندەگانی
شیرینە بەڵام لەگەڵ مەلاحەت
غەیر زوڵفی ئەتۆ نییە عەزیزم
سەرڕشتەیی عیززەت و سەعادەت
غەیر چاوی ئەتۆ نییە نیگارین
ئاشووبی جیهانی پوڕ موسیبەت
وەسڵت چییە؟ موڵک و پادشاهی
هیجرانت؟ ئەمن دەخاتە نیکبەت
خاکی دەری تۆیە زێڕ و زێوم
چیم داوە ئەمن لە ماڵ و میکنەت
دەرکەوت تەلیعەیی سەعادەت
تا دڵبەری من نوواندی تەلعەت
تا کەی لە فیراقی تۆ بکێشم
باری غەم و دەرد و ڕەنج و سەخڵەت
مەعنایی منت ئەگەر بدیبا
بەم چەشنە نەبووی ئەسیری سوورەت
گەر تۆ دەبڕی بەراتی تاهیرتخلص
زۆر چاکە بەڵام بە سەبر و موهڵەت