بە پێچی زوڵفت دوو ساخم مەکە

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  741 مشاهده
بە پێچی زوڵفت دوو ساخممتن نامشخص مەکە
بە ئاگری هیجر داخم مەکە
بێ بەش لە سەیری ناو باخم مەکە
لە گوڵ و نێرگس یاساخم مەکە
دوور لە سەیرانگەی ئێڵاخم مەکە
بەندەفەرمانم قاچاخم مەکە
مەمخە جەحانم دووری باڵای خۆت
دوورم مەخەوە ساتێ لەلای خۆت
جل و بەرگی خەم مەکە خەڵاتم
مەپسێنە ڕشتەی هیوا و ئاواتم
شەکەرم، بادامم، نوقڵ و نەباتم
ئاوەکەی زەڵاڵ چاوەی حەیاتم
کۆترە باریکەی سەوڵی باڵاتم
مەلی دانەچین خاڵی ئاڵاتم
سەرگەشتەم ڕەندی عاشقم مەستم
دڵنەوازم بە، کەم بکە پەستم
دێوانەی سەرشێت چاوانی مەستم
کەوتووم جارێ سا بگرە دەستم
خۆ قەولت دامێ لەگەڵم ڕاس بی
یەکدڵ و یەکگیان بێ قسەوباس بی
ئێستە باس هەر باس ناڕاسی تۆیە
هەر باسەکەی یار نەناسی تۆیە
بەزەئیت نەهات بە کەساسیما
بە ڕووت و قووتی و بێ کراسیما
من کەسم تۆ بووی کەوا و کراسم
بۆ تۆ نەماوە خەون و خوراسممتن نامشخص
نازانم بۆچی لە من بووی یاخی
بۆ چی بەم جۆرە لێم بێ دەماخی
ئەوا بێ مەیل بوویت مەیلت دا بە غەیر
لەگەڵ من بڕیت هێجگار سەواڵمتن نامشخص خەیر
نە بە سوورەسێو نە بە کاڵەبەی
جارێ لە جاران من بە سەر ناکەی