جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 89 نتیجه
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ١
1) کتێبی بە وەلەدبوونی یەسووع مەسیح کوڕی داوود کوڕی ئیبراهیم. 2) ئیبراهیم ئیسحاق...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ٢
1) و کە یەسووع بە وەلەد بوو دە بەیتوللەحمی یەهوودییە دە ڕۆژانی هێرۆدێس پادشادا، ...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ٣
1) دەو ڕۆژانەدا یوحەننا تەعمیددەر هات و دە چۆڵی یەهوودییەدا وەعزی دەکرد. 2) دەیگ...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ٤
1) ئەو وەختی یەسووع بە ڕوح بۆ چۆڵی وەسەر بردرا هەتاکوو لە شەیتان تەجرەبە بکرێ. 2...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ٥
1) و کە جەماعەتانی دی چوو سەر کێوی، و کە ئەو ڕۆنیشتبوو شاگردانی وی هاتنە کنی. 2)...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ٦
1) بەڵا هۆشیار بن کە سداقەتی خۆتان لەبەر چاوی خەڵکی نەکەن هەتاکوو لەوان ببیندرێن...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ٧
1) حوکمێ مەکەن هەتاکوو لەسەر ئەنگۆ حوکم نەکرێ. 2) چونکە بە ئەو حوکمەی کە ئەنگۆ ح...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ٨
1) و وەختێکی ئەو لە کێوی هاتە خوارێ، جەماعەتانی زۆر وەدوای وی کەوتن. 2) ئەوەتا گ...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ٩
1) و سواری گەمێ بوو و پەڕیەوە و هاتە شاری خۆی. 2) و ئەوەتا ئیفلیجێکیان هێنا کن ئ...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ١٠
1) و ئەو دوازدە شاگردانەی خۆی بانگ کرد و حیکماتی لەسەر ڕوحانی پیس بە وان دا، هەت...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ١١
1) و بوو کە وەختێکی یەسووع لە حوکمدانی ئەو دوازدە شاگردانەی خۆی خەڵاس بوو، لە ئە...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ١٢
1) دەو وەختەیدا یەسووع دە ڕۆژی شەمۆیدا بە نێو زەوییاندا ڕادەبرد و شاگردانی وی بر...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ١٣
1) دەو ڕۆژەیدا یەسووع لە ماڵێ وەدەر کەوت و لەکن بەحرێ ڕۆنیشت. 2) و خەڵکێکی زۆر ل...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ١٤
1) دەو وەختەیدا هێرۆدێس تێترارک نێوبانگی یەسووعی بیست. 2) و بە خزمەتکارانی خۆی گ...
کردی مرکزی
نثر
لودڤیگ فاسومئینجیلی موقەدەس ئینجیلی مەتا
باب ١٥
1) ئەو وەختی فەریسیان و خوێندەواران لە ئورشەلیمی هاتنە کن یەسووع دەیانگوت: 2) لە...
کردی مرکزی
نثر