ژیان

لە عەرەبییەوە
از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  803 مشاهده
ڕابردوو ڕۆیی و ناگەڕێتەوە
گریان و خەفەت نایهێنێتەوە
ئەو ساتەت خۆش کە، کە تیایا ئەژیت
تێکۆشە کە جوان، بڕازێتەوە
مەترسە لەوەی ویستووتە و نەبووە
تا ئەبەد ئەمەل ناکوژێتەوە
دڵێکی لە هیچ نەترساوت بێ
لە ژیان ترساو، ناحەوێتەوە