لاچۆ بڕۆ

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  560 مشاهده
ئەی یارەکەی تووڕە و تڕۆ
بە عەشقی تۆ بووم دەسخەڕۆ
هاتوومە لات بۆ دیدەنی
کەچی ئەڵێی لاچۆ بڕۆ
***
ئەی یارەکەی لە یار نەچوو
لە خونچەی نەوبەهار نەچوو
لە کیژی بەهرەدار نەچوو
تەفرەی منت دا بە درۆ
منێکی دڵپاکی هەژار
خاوێن وەک ئاوی سازگار
نە فێڵبازم نە نالەبار
وا بووم لەدەس تۆ ڕەنجەڕۆ