ڕەنجی بەباچوو

از کتاب:
چەپکێ گوڵ و خونچە
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  384 مشاهده
ئەگەر ڕەنجم بەبا نەچوایە بۆ دەسکەوتی ئاواتم
سەراپا بۆ بەختیاری بۆ لەژینا من هەموو کاتم
ئەگەر ئەو یارە نەشکایە دڵی لێم بۆچی ئێستاکە
وەها ئاوارەبووی بیابان و شار و خەراباتم
ئەگەر بای وەیشومەی نەگبەت بینای شادیم نەڕووخێنێ
لەبەرچی من وەها مەست و پەرێشان و کز و ماتم
ئەگەر یاران وەکوو جاران بیانمایە وەفا و پەیمان
لە عەرشی بەرزی یەزدانا ئەبوو خۆشی هەموو ساتم
ئەگەر دێوی نەهاتی لائەدا لێم سێبەری شومی
ئەزانم چۆن ئەکەم پەیدا فریشتەی ڕووگەشی هاتم