دەرخە ئەو چاوانە

از کتاب:
چەپکێ گوڵ و خونچە
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  505 مشاهده
دەرخە ئەو چاوانە ئەم چاوانە با ڕوون بێتەوە
با دڵی ناپاکی ناحەز مات و مەحزون بێتەوە
تۆ کە لەیلاشخصکەی لە عالەم تاکوو هاوشانت نییە
خۆت نیشاندە بۆ تەماشات بەڵکوو مەجنوونشخص بێتەوە
شادمانی و ڕووگەشی بێ با شعاری دولبەریت
ڕێ مەدە بۆ هاودەمی شەیتانی مەلعون بێتەوە
گەر فریشتانی بەهەشتی دەربچن لەم گوڵشەنە
دوور نییە بۆ بەختی ئێمە خاتوو مەیمون بێتەوە
وا لە زیندانی غەما بەندم بەبێ چاری ئیتر
تا بەهار دێت و دەمی نەسرین و بەیبوون دێتەوە