بۆ شپرزە لە هەژارەوە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  606 مشاهده
پێکەوەمان بێت کاکە شپرزە
بژی بە خۆشی بێ چەت و پرزە
گش ڕۆژی ساڵت جەژن و پیرۆز بێ
بێ مەگەز و مۆز بێ تەپوتۆز بێ
بێ مرقەی سۆفی و حاوحوی دەروێش
بێ چرتە و پرتە و قرتەی پاش و پێش
بێ قیڕە و نیڕە و شیڕەی پیرەژن
تێر و مڕ و پڕ لە کاسەی جەژن
خوا بتپارێزێ لە بەڵای مەلا
نە بۆمبات بۆ بێ نە دەرد و بەڵا
هەرکێ شپرزەتخلصی خۆش ناگەرەکە
ئەشێ پێی بێژن کاورا کەرەکە
نافیع گیان قەزات لە هەژاراعلام کەوێ
کێ تۆی خۆش نەوێ هەرگیز نەسرەوێ!