گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 263 ئەنجام
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەی تەوحید
=بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين ئەی بە نامت مەحفەلی ئەهلی سەعادەت پر زیا تار...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەی بەهار لە وەسفی قودرەتی خالیقی ئەرز و سەما
سڕوەی نەسیمی سوبحی بەهاری گەڕایەوە تاریکی ڕۆژی فەسڵی خەزانیش بڕایەوە ئەنفاسی و...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەیەکی تر دووبارە لە ئاساری قودرەتی خودا
تەبعم بە نووکی خامە کە نەقش و نیگار ئەکا باسی لە وەسفی بەرگی گوڵی نەوبەهار ئەکا...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەی تەزکییەی نەفس و هوشیاربوونەوە لە غەفڵەت
دڵا تا کەی لە خوابی غەفڵەت و بێهۆشییا ماوی؟ لە ئیدراکی ڕمووزی مەعنەوی سەرشۆڕ و ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەی نوور لە وەسفی حەزرەتی «محەممەد» (ص) و خولەفائی ئەهلی بەیت
ئەی پێشەوای مەحفەلی سالاری ئەنبیا وەی ڕەهنومای جانی عەزیزانی ئەولیا ئەی شەمعی ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەی ئەعجازی سەروەری کائینات و ئەوسافی علیەالسلام
شەهنشاهێ فەلەک بۆ عەشقی ئەو دەورانە دەورانی شەهنشاهی مەلەک بۆ شەوقی ئەو کەوتوون...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەیەکی تر بەیانی لوتفی مەعشووق و بەیانی زاری و عیجزی عاشق
ئەمڕۆکە ڕۆژی وەعدەی دیداری دولبەرە ئەمڕۆکە ڕۆژی تالیعی خورشیدی ئەکبەرە دوێنێ ک...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەیەک لە زەمی زەمانی ناموساعید و تەشویق بۆ گۆشەگیری
چە فیتنە و شۆر و غەوغایە لە چەرخی ئاسمان پەیدا لە عالەم دا چەشین و ماتەمێ بۆ ئا...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
قەسیدەی تەنزی خەلقی بەشەر و چوونە فەنا و زیندووبوونەوە دووبارە
سوبحانە ئەو خودایە لە ئەرز و لە ئاسمان دێنێتە ڕووی وجوود لە عەدەمدا گەڵێ نیشان ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
گوڵ لە یەک قەترەی تۆوە تێر ئاب
گوڵ لە یەک قەترەی تۆوە تێر ئاب هەردوو عالەم کە پڕبووە لە گوڵاب وەکو تۆ قەت نەب...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فعلاتن مفاعلن فعلن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
وەسفی عەشق لەسەر وەزنی مەسنەوی
شەراری ئاگرێکە خامەیی عەشق بە خوێنی دڵ ئەنووسرێ نامەیی عەشق چە لەفزێکە لەوا پە...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
دڵم لەم بەزمەدا جۆشی گوڵ و موڵ
دڵم لەم بەزمەدا جۆشی گوڵ و موڵ مەی ئەڕژا لێی وەکو مینا بە قلقل لەجۆشی شەوق سڕب...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
بەیانی ئەفکاری دەروونی لە خەڵوەتی و تەنهاییدا
لە خەڵوەتخانەی بەزمی نیهانی شەوێ دانیشتبووم بێ هاوزوبانی لە جۆشی بەزمی شەوقی م...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١)
ئەسراری عیشق جۆششی عاشقی بێچارە و گوفتوگۆ
عەجەب شۆرێکە ئاهەنگی محەببەت عەجەب باغێکە نەیرەنگی محەببەت گوڵی ئەم باغە ڕەنگی...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
خادیمدیوانی خادیم (بەرگی ١) ا
بیحەمدیلا لە کۆیی یارەوە وا بوو سەبا پەیدا
بیحەمدیلا لە کۆیی یارەوە وا بوو سەبا پەیدا لە سەر سروەی ڕووما نافەیی میشکی خەتا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن