گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 37 ئەنجام
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
ئەی ئاڤ و ئاڤ
ئەی ئاڤ و ئاڤ، ئەی ئاڤ و ئاڤ؛ ما تو ب عشق و موحبەتێ مەوج و پێلان تاڤێی بەلاڤ؛ ب...
کوردیی باکووری
قەسیدە
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
ئیرۆ ژ دەست حوسنا حەبیب
ئیرۆ ژ دەست حوسنا حەبیب؛ سەرگەشتە و حەیرانم ئەز من عشق و محبەت بوون نەسیب؛ سەود...
کوردیی باکووری
قەسیدە
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
ئیرۆ وەرن لێزم وەرن (ا)
ئیرۆ وەرن لێزم وەرن؛ جیران و خەلقێ هێشەتێ هوون رایەکێ ل من بکن؛ ئیرۆ قەوی گریا ...
کوردیی باکووری
قەسیدە
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
ئیرۆ وەرن لێزم وەرن (ب)
هوون وەرن، لێزم وەرن؛ جیران و خەلقێ هێشەتێ هوون رایەکێ تەدبیر بکن؛ ئیرۆ قەوی گر...
کوردیی باکووری
قەسیدە
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
فەقە و بلبل
=١ بولبول دبێ ئاوازان خراب جارەک خویاکر بەس بکە شعر و سازان ئاتەش ل من تە را...
کوردیی باکووری
قاڵبی نادیار
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
ئەللاهـ چ زاتەک ئەحسەنە
=١ ئەللاهـ چ زاتەک ئەحسەنە زێدە لەتیف و قادری مەخلوق هەمی نەخشێ تەنە ڤێکرا ل...
کوردیی باکووری
قاڵبی نادیار
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
قەوی ئیرۆ زەعیف حالم
قەوی ئیرۆ زەعیف حالم؛ دنالم ئەز ل وێ تایێ د برهانان د هات فالم؛ تلسما وەسلەتان...
کوردیی باکووری
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
ب چار کەریمان
بچار کەریمان دین موحکەمین؛ بێ وەجهـ و سوورەت ئادەمین د کەنزا قدەمدا قدەمین؛ ئە...
کوردیی باکووری
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
ئەللاهـ سەحەرگاها ئەزەل
ئەللاهـ سەحەرگاها ئەزەل؛ فەرمان دکر سبحان ئەزەل روح تێ «مجرد» بێ عەمەل؛ ئانی د ...
کوردیی باکووری
قەتعە
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
هێژا ئادەم ژ عەدەمێ
هێژا ئادەم ژ عەدەمێ؛ خێر و شەڕێ د عالەمێ دەفتەرکرن تە وێ دەمێ؛ کەنگی هەبوو من ئ...
کوردیی باکووری
قەتعە
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
ئای دلێ من ئای دلۆ
دل ژ من ناکت خەیالان بوومە پەروانا شەمالان بێرییا حوسن و جەمالان ئای دلێ من ئ...
کوردیی باکووری
قاڵبی نادیار
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
بەرێکانێ دناڤبەرا فەقی و مەلایێ جزیریدا
=فەقە: سەلاما من حەقیرێ سەدەفەک دڤێ تێکن ئیرۆ د جزیرێ حەقە ل مەلێ کن هلاکین...
کوردیی باکووری
قاڵبی نادیار
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
بەیتا دلی
دلۆ رابە، دلۆ رابە ڤەکە چاڤان کو ئێڤارە نەزانۆ بەس د خەو دابە :ب نەومێڕا مەبە یا...
کوردیی باکووری
بەیت
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
بەیتا دمدم
حەلال کریە تاهایێ مەزهەبێ ڤە بکێرنایێ ئەم دمرن نائێنە رایێ ئاخرەت خۆشترە ژ دن...
کوردیی باکووری
بەیت
7 بڕگەیی
فەقێ تەیراندیوانا فەقیێ تەیران
بەیتا زەمبیلفرۆش
دێ دێ هلۆن دیسان ب جۆش جارەک ژ جارێ مەی بنۆش بێژم قسا زەمبیلفرۆش : دا سەح بکین ح...
کوردیی باکووری
بەیت
7 بڕگەیی