گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 26 ئەنجام
عاجزدیوانی عاجز
ڕوویی تو لە جیهەت حوسن دە تەعنی لە قەمەردا
ڕوویی تو لە جیهەت حوسن دە تەعنی لە قەمەردا دندانی دوڕڕت کەسری بە بازاڕی گوهەردا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
عاجزدیوانی عاجز
یار بە شوعلەی شەوچراغان قەسدی سوتانم دەکا
یار بە شوعلەی شەوچراغان قەسدی سوتانم دەکا هەم بە غەمزەی چاوی بازی تیرەبارانم دەک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عاجزدیوانی عاجز
برای شیرین و بولوەفا
برای شیرین و بولوەفا ساحێبی سیدق و هەم سەفا گەیشتە دەستم کاغەزت بۆ دەردی دڵ بوو...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
عاجزدیوانی عاجز
دڵبەرم دیسان دەڕێژێ خوێن لە جەرگم بێ حیساب
دڵبەرم دیسان دەڕێژێ خوێن لە جەرگم بێ حیساب جارێ لانابا حیجاب تا دەرکەوێ بۆم ئافت...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عاجزدیوانی عاجز
لە عیشقی چاوی غەممازی غەزەلخوانی نەکەم چ بکەم
لە عیشقی چاوی غەممازی غەزەلخوانی نەکەم چ بکەم لە نازی تاوسی چین، سینە سوزانی نەک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
عاجزدیوانی عاجز
باوکی سددیق و حوسام لە دوای سەلاح ڕۆڵەی سەلیم
باوکی سددیق و حوسام لە دوای سەلاح ڕۆڵەی سەلیم حاجی بەکری خاوەنی ئیمان و دین قەلب...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عاجزدیوانی عاجز
ئەی سەییدی سەرداری من
ئەی سەییدی سەرداری من، ئەی مەحڕەمی ئەسراری من ئەی ئەحمەدی موختاری من، سەڵات لەس...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
عاجزدیوانی عاجز
ئەی گوڵڕوخی زیبایی من، قەدسەروی دڵڕوبایی من
ئەی گوڵڕوخی زیبایی من، قەدسەروی دڵڕوبایی من مەلحەمی جان شیفایی من جارێ نەزەڕ کە ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
عاجزدیوانی عاجز
لەشکری بێ مروەتی غەم وا لەسەر ڕێمە یەقین
لەشکری بێ مروەتی غەم وا لەسەر ڕێمە یەقین بێ سیلاحی وەسلی جانان بۆ نەکەم گریان و ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عاجزدیوانی عاجز
جەژنی قوربانە بە قوربان سەییدی دونیا و دین
جەژنی قوربانە بە قوربان سەییدی دونیا و دین مەوسیمی شادی و سروورە و من بە غەم مات...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عاجزدیوانی عاجز
شۆخەکەی بێ ڕەحم و ئینساف قاتیلی جانم وەرە
شۆخەکەی بێ ڕەحم و ئینساف قاتیلی جانم وەرە باعیسی گومڕاهی شاهـ و شێخی سەنعانم وەر...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عاجزدیوانی عاجز
عەجایب ڕوویی یار پڕ نوورە ئیمشەو
عەجایب ڕوویی یار پڕ نوورە ئیمشەو لە باغی سینە نارنج زۆرە ئیمشەو ئومێدی نابوو تا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
عاجزدیوانی عاجز
تۆ ئەحمەدی موختاری
تۆ ئەحمەدی موختاری، موقەڕڕەبی غەففاری شافیعی توڕڕەداری، لێت بێ سەلامی باری خاک...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
14 بڕگەیی
عاجزدیوانی عاجز
قەسەم بە خاڵی هیندووت بە گۆشەی چاوی جادووت
قەسەم بە خاڵی هیندووت بە گۆشەی چاوی جادووت کوشتمی شیری ئەبڕووت خوێن لە دڵم بوو ج...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
نادیار
عاجزدیوانی عاجز
ئەی سەنەم تا کەی بناڵم من لە دووریی ڕێ و خێ
ئەی سەنەم تا کەی بناڵم من لە دووریی ڕێ وو خێ بەس بە ناحەق پێم نیشاندە غەین و ڕێ ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن