سەردار سپای بێ وەفا و مەیلان

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  721 مشاهده
سەردار سپای بێ وەفا و مەیلان!
سالار گرۆی دڵ جەقین کەیلان
پەی چێش، پەی ڕەقیب جەمن و یەردی؟
تەرک دووستی سەدساڵە کەردی
ناوەردت وەچەم جەفای سەد ساڵەم
نەکەردت وەیاد دەورەکەی تاڵەم
من کێشام جەفای بێ سامان تۆ
ئەو پێکا پەنجە وەدامان تۆ
من وێنەی بۆڵبۆڵ ناڵام و دەم دەرد
ئەو چۆن باغەبان خۆنچەی وەسڵت بەرد
من خار دووریم وەدیدە بەردەن
ئەو تەماشای گوڵ جەماڵت کەردەن
من بیم وە مەجنوونشخص بیدی لۆنگ وەکوڵ
ئەو بی نەردەگای لوتف تۆ مەقبووڵ
من فەرهادشخصئاسا کۆکەنیم کەردەن
ئەو بادەی نێگای شیرینت وەردەن
من بیم ئاوارەی کۆی عێش وەو نازت
ئەو بی وە مەحرەم ڕاز و نیازت
من بێ بەهرە بیم جەنیگای خاڵت
ئەو بی وەهام فەرد بەزم جەماڵت
من وێم وەسەنعان تۆم وە تەرسا کەرد
کفر و مۆبەتم و مەجلێس ئاوەرد
یەند سزام کێشا پەنەش نەزانای
دەرسێ و مۆبەت دڵم نەوانای
دەی تر مەحاڵەن دڵداریت کەروون
شەرت بۆ شکایت وەلای حەق بەروون
بەڵکم خوداوەند کەرۆ دیوانم
چەنەت بسانۆ سزای زامانم
بەڵکم ئێنتێقام بسانۆ چەنیت
قەزاو بەڵای سەخت بوارۆ پەرێت
تۆیچ بە وێنەی من گیرودە دام بی
مۆبتەلای فێراق دۆس ناکام بی
سەراپا هونین دووری یاران بی
نۆقتەی داییرەی دەردەداران بی