ئەحمەد بێگ بۆ مەعدوومی تایجۆزی

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  681 مشاهده
ئەر بۆ پرووزەی وەمەلالەوە
یاوا وەلای تۆ جە شەماڵەوە
ئانە بۆ پرووز، سۆتەی جەرگمەن
مەعلوومەن مەعدوومشخص وادەی مەرگمەن
جە نامای جواو جە بێ وەفائیم
هەرچێت فەرماوان ڕاستەن بینائیم