دوو ساخ حەڵقەی زنجیرم پەی تۆ

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  612 مشاهده
دوو ساخ حەڵقەی زنجیرم پەی تۆ
پا نه پاڵەهەنگ ئەسیرم پەی تۆ
بەندیان ئاسا زویرم پەی تۆ
بەندەن ڕای نەجات تەدبیرم پەی تۆ
غەریبم تەن کۆی زۆخاڵم پەی تۆ
هیچ کافر نەبۆ وەحاڵم پەی تۆ