وێساڵم پەی تۆ

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  653 مشاهده
وێساڵم پەی تۆ، وێساڵم پەی تۆ
ئارەزووم بیەن وێساڵم پەی تۆ
جە هێجرت چۆن نەی مەناڵم پەی تۆ
قۆربان! کەس نەبۆ وەحاڵم پەی تۆ
سەرتاپا سفتەی زۆخاڵم پەی تۆ
هیچ کافر نەبۆ وەحاڵم پەی تۆ
دیدەم پەر ئەسرین بێ نوورەن پەی تۆ
بانەی ئەرواکەم خاپوورەن پەی تۆ
ستارەی مەحبووس دەیجوورەن پەی تۆ
بێ کەیفیم نەکەیف مەسروورەن پەی تۆ
نەحوجرەی خەمدا مەلاڵم پەی تۆ
هیچ کافر نەبۆ وەحاڵم پەی تۆ
ئەبداڵ کۆگەرد مەجنوونشخصم پەی تۆ
دێوانەی دەیری مەحزوونم پەی تۆ
جە غایەت بەدەر زەبوونم پەی تۆ
وەنیم نێگایێ مەمنوونم پەی تۆ
شکەستەن هەم ساق، هەم باڵم پەی تۆ
هیچ کافر نەبۆ وەحاڵم پەی تۆ
ئازیز، لاڵ بیەن زبانم پەی تۆ
چون قەقنەس دەروون بریانم پەی تۆ
قەد دالی داخی، کەمانم پەی تۆ
بەدەن بێزارەن جە گیانم پەی تۆ
نیەن جای مەلجا، مەجاڵم پەی تۆ
هیچ کافر نەبۆ وە حاڵم پەی تۆ
شیرین، من مەجرۆح ئەوگارم پەی تۆ
فەرهاد کۆکەن زامدارم پەی تۆ
بێ کەس، بێ هامدەنگ، ب ێ یارم پەی تۆ
من دڵسۆزی زار، غە مخوارم پەی تۆ
بۆڵەندەن ناڵەم زۆڵاڵم پەی تۆ
هیچ کافر نەبۆ وەحاڵم پەی تۆ
لەیلی من! دەروون پڕ مەیلم پەی تۆ
قەیس قەتران بەرگ دۆجەیلم پەی تۆ
وەکۆی نەجدەوە ئەبداڵم پەی تۆ
هیچ کافر نەبۆ وەحاڵم پەی تۆ
گەدای گۆر غەریب شارانم پەی تۆ
ئاوارەی وەتەن یارانم پەی تۆ
وەحش ئەفسۆردەی غارانم پەی تۆ
پا، پەڕ ئێش نێش خارانم پەی تۆ